درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
106 بازدید
قبل در مشاغل سخت و زیان آور توسط (100 امتیاز)
با سلام، اینجانب سهام دار لنج در دریای خزر بودم که همزمان به همراه کارگران مشغول به کار بودم.در حال حاضر با 26.5 سال سابقه جهت بازنشستگی اقدام نموده ام، منتهی مراتب تامین اجتماعی اعلام نموده که چون شما جزو سهامداران هستید قانون سختی کار به شما تعلق نمی گیرد و باید تا 30 سال بیمه پرداخت نمایید.

ولی اداره کار اعلام نموده است که چون در دریا کار می کردم مشمول سختی کار هستم.

\لذا با توجه به دوقانون متفاوت مطرح شده در این دواداره من چگونه می توانم در حال حاضر بازنشسته شوم؟

آیا صرف اینکه جزو سهامدارن ومالکان لنج بوده ام ولی همانند کارگران کار می کردم آیا مشمول قانون بازنشستگی با سختی کار نمی شوم
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
باسلام

یکی ازشروط اولیه برخورداری ازمزایای سنوات ارفاقی سخت وزیان آورشمولیت قانونکاروتامین اجتماعی میباشد،نوع وشرایط کارلنج برها ازنظرکم کمیته های مستقردراداره کار که وظیفه بررسی شرایط کار راعهده دارمیباشندمعمولا سخت وزیان آورمحسوب گردیده ،اما موضوع شمولیت قانونکارنیزبایستی احرازگرددکه موجب اختلاف میباشدوتامین اجتماعی اعتقاد دارداینگونه افرادسهم برمی باشند نه کارگر لذا ، شمولیت مواد 2و3 قانونکار برای استفاده از مزایای سخت وزیان آورضرورت دارد.

اگرچنانچه کارگرمی باشید بامراجعه به اداره کاروطرح شکایت وگرفتن رای زمینه برخورداری از مزایا فراهم می گردد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...