دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
742 بازدید
قبل در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط (100 امتیاز)
با توجه به نتیجه رای هیایت تشخصی مبنی بر بازگشت به کار با همان شرایط یا همطراز ، کارفرما اجازه انتقال محل کار کارگر را از دفتر اصلی به انبار شرکت را دارد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
درکارگاههایکه دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند براساس ماده 17دستورالعمل اجرایی کارکنان رانمی توان ازگروهی که براساس طرح طبقه بندی مشاغل احرازکرده اندنمی ت ان به گروه پایین ترتنزل داد، لیکن درگروه مربوط (همطراز ) بااحرازشرایطی بلامانع است.به عنوان مثال: فردرامیتوان در مشاغل گروه 7جابجانمودولی نمی توان ازگروه 7به گروه6 تنزل داداین شغل همطرازنیست .

درواحدهای بدون طرح طبقه بندی مشاغل این موضوع دارای وجه مبهم است ،زیرا درکارگاههای کوچک وجودمشاغل همطرازممکن است ازرسته ای به رسته دیگرانتقال پیدا نماید،

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.