درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,655 بازدید
قبل در حوادث ناشی از کار توسط (100 امتیاز)
بنده درسال 88 در شرکت بر اثر فشارهای کاری از ناحیه مچ دست چپ دچار بیماری کین باخ شده ام و پس از جراحی دچار محدودیت حرکتی شده و پزشکان گفته اند که دیگر قادر به انجام کارهای سنگین نمیباشم و شرکت در سال 94 با من تصویه سنواتی کرده (باز خرید سوابق )و دوباره بدون وقفه در همان شرکت وشغل مشغول به کار شده ام ایا بنده میتوانم درخواست غرامت کنم شغل بنده تکنسین تاسیسات میباشد
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (13,280 امتیاز)
اگرحادثه مستندبه سرایت باشدوبه عنوان یک عامل مستقیم تاثیرداشته باشدباتوجه به اینکه باراثبات تقصیرکارفرمابایستی به موجب ماده 95قانونکارازنظرکیفری وحقوقی موردبررسی توسطمراجع قضایی قرارگیردلذابادرنظرگرفتن ادله های لازم واینکه حوادث ناشی ازکارمشمول مرورزمان نمیباشد باطرح دادخواست میتوان ازطریق مراجع قضایی پیگیری نمود

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید.>>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...