باز هستیم
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,498 بازدید
در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط

با سلام

بنده از خرداد 93 در شرکت تامین نیروی انسانی فاقد طرح طبقه بندی یکی از شرکتهای دولتی مشغول بکار شدم،این شرکت از سال 93 تا کنون (خرداد 96) پایه سنواتی را برای نفرات در نظر نگرفته. قراردادهای موقتی که با نفرات بسته می گردید از خرداد 93 تا پایان سال 93 و مجددا از اول فروردین 94 تا انتهای خرداد ماه 94 و به همین شکل تا سال 96.

قرارداد پیمانکار با شرکت دولتی بصورت یک ساله و هر سال تمدید گردیده اما بصورت قرارداد مجزا اما موضوع فعالیت تغییر نمی کند. برای مرخصی هم فقط 9 روز سال 93 و 94 پرداخت گردیده. این شرکت حق سنوات را بصورت ماهیانه پرداخت کرده و در پایان هر سال برگه تسویه حساب فاقد رقم از نفرات دریافت کرده با توجه به اینکه پایه سنواتی به پایه حقوق اضافه می گردد و مبنای محاسبه حق سنوات،اضافه کاری،ماموریت،عیدی و بیمه و مالیات می باشد:
 

3-با توجه به بازه های زمانی قراردادهای شرکت با نفرات و در نظر گرفتن سال کاری کارگر طبق ماده 66 و ماده 71 قانون کار،مرخصی سالیانه 30 روز به نفرات تعلق می گیرد ؟
 

1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (260 امتیاز)
با سلام

به استناد ماده 64 قانون کار مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان 30 روز بوده که با کسر 4 جمعه 26 روز کاری می باشد .برای بازخرید مرخصی برای سنوات قبل به استناد ماده 66 قانون کار 9 روز از هر سال قابل ذخیره بوده ودر سال جاری کل استحقاق فرد می بایست در محاسبات اعمال شود .

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 5,993 بازدید
سوال شده تیر 8, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط 5929582671 (100 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,463 بازدید
سوال شده اردیبهشت 16, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط kamrani96 (-1,060 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,487 بازدید
سوال شده خرداد 18, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط hdpor (110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 925 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,027 بازدید
سوال شده خرداد 6, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط سمبکالاه (360 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,923 بازدید
سوال شده مهر 28, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط nso (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3,320 بازدید
سوال شده شهریور 12, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط omid0419 (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1,601 بازدید
سوال شده شهریور 6, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط tayebehkh (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19,494 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,104 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 10,492 بازدید
سوال شده بهمن 25, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط رنجبر (600 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 8,877 بازدید
سوال شده خرداد 14, 2016 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2,572 بازدید
سوال شده شهریور 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط persiandeveloper (100 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 7,694 بازدید
سوال شده دی 28, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط تیموری (3,570 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3,445 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,837 بازدید
سوال شده اسفند 11, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط a.rezaeiasl (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,976 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط hamid1109 (110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,404 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,056 بازدید
سوال شده فروردین 19, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط Seyedvali51 (110 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,853 بازدید
سوال شده اسفند 16, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط ناصری
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,229 بازدید
سوال شده دی 31, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط mahdishahidi (120 امتیاز)
+1 امتیاز
2 پاسخ 7,402 بازدید
سوال شده آبان 24, 2016 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط Mnm (120 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 860 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,846 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 816 بازدید
سوال شده اردیبهشت 24, 2017 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط roz123 (130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 610 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1,513 بازدید
سوال شده بهمن 4, 2021 در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط hdnasiri (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,798 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 770 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9,843 بازدید

دسته بندی ها

تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...