درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
2,262 بازدید
قبل در جریمه و بدهی بیمه توسط (100 امتیاز)
کارفرما میلغ جریمه عدم پرداخت بیمه کارگر را چگونه یاید پرداخت کند؟

این مبلغ و باید با تامین اجتماعی پرداخت کنه یا به کارگر؟

مبلغ جریمه به چه اشخاص یا سازمانی پرداخت میشود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (42,820 امتیاز)
با سلام

در صورتی که کارفرما در مهلت قانونی لیست حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تامین اجتماعی نپردازد، سازمان می تواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.(موضوع ماده 40 قانون تامین اجتماعی)

حال اگر سازمان از وجود کارگر در آن کارگاه بی اطلاع بوده باشد، شخص کارگر، اگر فعال و در حال اشتغال باشد، به واحد با زرسی کارگاه ها مراجعه و موضوع را اطلاع می دهد. اگر در حال حاضر ترک کار نموده است با مراجعه به واحد نامنویسی و اخذ فرم فرمت ادعای سابقه و یا مراجعه به واحد روابط کار اداره کار ، دادخواست ادعای سابقه بیمه مطابق ماده 148 قانون کار را ارئه نماید.

اصل مبلغ حق بیمه و جرائم آن به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (4,100 امتیاز)
کارفرمایی که حق بیمه کارگرویاکارمندخودراپرداخت ننمایدواثبات آن ازطریق ادعای سوابق محرزگردد،حق بیمه برمبنای سه برابرحداقل دستمزدمحاسبه میگردد.
اگربازرس تأمین اجتماعی کارگران رانامنویسی نمایدبرمبنای دستمزدواقعی که درگزارش بازرسی درج میگرددکارفرمارابدهکارواصل حق بیمه بهمراه جرائم به حیطه وصول درخواهدآمد.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...