درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
4,667 بازدید
قبل در شکایت از کارفرما یا کارگر توسط (100 امتیاز)
آیا کارفرما میتونه سفته ای رو که بابت ضمانت حسن انجام کار در هنگام استخدام به ایشان داده شده صرفا بابت شکایت کارگر از ایشان به علت عدم پرداخت بیمه و برای تهدید کارگر. به اجرا بگذارد؟

سفته ضمانتی را ابزاری برای تهدید علیه کارگر قرار بده که کارگر بابت بیمه نشدن از ایشان شکایت نکند؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

3 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (42,100 امتیاز)
با سلام

خلاف مقررات است و قابل پیگیری از طریق مراجع قضایی است.

اگر روی سفته عبارت ضمانت حسن انجام کار را قید نموده و در قرارداد انجام کار نیز وجود سفته اعلام شده است،جهت وصول سفته بایستی رابطه استخدامی بین کارگر و کارفرما به اثبات  برسد. به هر حال می توان از طریق مراحع قضایی پیگیری  و احقاق حق نمود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (4,100 امتیاز)
اگر درسفته نوشته شده باشد بابت حسن انجام کار خودش مدرکی دال بر اشتغال کارگر بوده وباشکایت کارگر نمیتواند بابت موضوع عدم ارسال لیست بیمه اقدام کند ولی اینکه سفته را اجرا بگذارد باید از مراجع قضایی پیگیر رفع مشکل بود وباشکایت کارگر ازطریق اداره کار حق وحقوق کارگر محفوظ می باشد

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (2,300 امتیاز)
باسلام

باتوجه به اینکه گرفتن سفته یاچک ضمانتی از کارگران بابت حسن انجام کار به صورت عرف درآمده و اغلب کارفرمایان نیز اینکار را انجام می دهند علیهذا شما بدون توجه به این امر در ابتدا با مراجعه به واحد بازرسی شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال خود مراجعه وفرم تقاضای بازرسی را پر نموده و سپس به اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مراجعه وطرح دعوی بابت بیمه ایام کارکردطبق ماده148قانون کار و مطالبات خود را می نمایید ودر پایان شرح دادخواست با اشاره به اینکه درزمان شروع به کار ازشما سفته یاچک بابت ضمانت حسن انجام کار گرفته شده اعلام می دارید ودرزمان جلسه هیات تشخیص نیز درخواست استرداد سفته یا چک ضمانتی خودرا نیز تقاضا می کنید وهیات تشخیص نیز در دادنامه نسبت به استرداد ضمانت نامه شما اشاره می نماید که با توجه به دادنامه اداره تعاون کارورفاه اجتماعی (هیات تشخیص  یا حل اختلاف ) شکایت کارفرما دردادگاه علیه شمابابت سفته یاچک بلاثر خواهد بود

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...