دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
677 بازدید
قبل در سوابق بیمه توسط (100 امتیاز)
با سلام و وقت بخیر

بنده تا پایان اردیبهشت96 دارای سوابق پرداخت حق بیمه مشاغل آزاد بمدت 9ماه میباشم.

در حالی که از مهرماه 96 به استخدام آموزش و پرورش درخواهم اومد.

سوال بنده این هست که اگر جمع آوری سابقه بیمه برام مهم نباشه، آیا اگر این 4ماه فاصله ی از خرداد تا شهریور را نخواهم پرداخت کنم مشکلی برای تجمیع 9ماه پرداختی بیمه مشاغل سابقم در آینده پیدا میشود؟ باید درخواست و کاری برای اتمام بیمه مشاغل آزاد فعلی خود  انجام بدهم؟

و اینکه اطلاع دارید بیمه آموزش پرورش برای کارکنان پیمانی کدام صندوق هست؟

خیلی متشکرم
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (54,700 امتیاز)

با سلام

1- نه مشکلی پیدا نمی شود . کافی است مبلغ دوره مورد نظر را نپردازید ، خود به خود باطل می شود .

2-براســاس آیین نامه استخدام پیمانی (مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحی مصوب ســال هیئت وزیران) این گروه از کارکنان از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات تامین اجتماعی هســتند و کارفرمای مربوطــه موظف به پرداخــت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی است.

به موجب ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشــوری «کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخــورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشســتگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشــمول قانون تامین اجتماعی هستند.»

ماده ۱۱ آیین نامه اسـتخدام پیمانی نیز در این زمینه اشعار می دارد:
«مستخدمین پیمانی از نظر بیمه و بازنشستگی و نظایر آن مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هســتند و سوابق خدمتی این گونه مســتخدمین در دســتگاه های دولتی و غیردولتی از نظر بیمه و بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط جزو سوابق مورد قبول محسوب می شود.»

براساس این ماده دستگاه های مشمول این آیین‌نامه مکلف هستند حق بیمه مقرر را از دریافتی مستخدم کسر و با اضافه کردن ســهم کارفرما طبق مقررات مربوط، به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

با تشکر


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ بهترین بیمه عمر

.
.
...