درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
3,077 بازدید
قبل در از کار افتادگی و کمیسیون پزشکی توسط (210 امتیاز)
در حالتی که نیروی کار بیمه شده به دلیل حادثه ناشی از کار یا بیماری شغلی و حرفه ای و با تشخیص کمیسون های پزشکی کمتر از 33درصد کاهش پیداکند وضعیت بیمه شده چگونه خواهد بود و چه اطلاق دارد؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (38,020 امتیاز)
سلام بیمه شده ای که به علت حادثه ناشی از کار و یا بیماری ها شغلی و حرفه ای و با تشخیص رای کمیسیون پزشکی توانکاری وی بین ده تا سی و سه درصد کاهش پیداکند مشمول دریافت غرامت مقطوع نقص عضو می شود این مورد ناظر بر حوادث ناشی از کار و یا بیماری های در ارتباط با شغل و حرفه بوده و در این زمینه اگر کاهش نیروی کار بیمه شدگان به علت ابتلا به بیماری عادی و یا حوادث غیر ناشی از کار باشد غرامت نقص مقطوع مورد پیدا نمی کند.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

  انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ 
مشاور و وکیل بیمه
مشاور آنلاین

.
.
...