درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
475 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (75,510 امتیاز)
سلام

گاها شرکت های خدماتی با مقاطعه دهندگان قرارداد پیمانکاری منعقدنموده و در متن آن قرارداد پرداخت اضافه کاری ،مرخصی و ماموریت به عهده مقاطعه دهنده می باشد و پرداخت سایر موارد حقوق و مزایا به عهده پیمانکار است با توجه به احراز رابطه کارگری وکارفرمایی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار فی مابین کارگر و مقاطعه گیرنده (پیمانکار)و اقامه دعوا کارگر در مراجع حل اختلاف در خصوص  اضافه کاری ،مرخصی و ماموریت ،رای مراجع حل اختلاف بر علیه چه شخصیت حقیقی یا حقوقی (مقاطعه دهنده یا مقاطعه گیرنده )باید صادر شود؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (44,700 امتیاز)
سلام

اقامه شکایت و طرح دعاوی در مراجع حل اختلاف مستلزم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و شمول قانون کار بر این رابطه است و در این زمینه در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام میشود و کارگران نزد پیمانکار کار می کنند و رابطه قراردادی منتج از کار تابع بین نیروی کار و پیمانکار محقق است وجود همزمان این رابطه با مقاطعه دهنده موضوعیت ندارد و تعهدات پیمان دهنده همان است که در ماده 13قانون کار و تبصره های آن پیش بینی شده است و مطالبات کارگران در رابطه با عقد پیمانکاری و قراردادهای فی مابین جز تعهدات پیمانکار خواهد بود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...