درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
221 بازدید
قبل در حقوق ، عیدی ، سنوات و مزایای قانون کار توسط (75,470 امتیاز)

سلام

چنانچه توانایی های جسمی یا فکری کارگر کاهش یافته و لیکن این کاهش در ارتباط با کار وی نباشد آیا می تواند از مزایای موضوع ماده 32 قانون کار استفاده نماید؟                     

ماده 32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید .                                                                                                                                                                                            

دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (44,700 امتیاز)
سلام

مفاد ماده32قانون کار ناظر بر مواردی می باشد که خاتمه قرارداد کار براثر کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد که در این صورت کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل 2ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.بدیهی است چنانچه از کار افتادگی کلی کارگر ناشی از کار نباشد سنوات خدمت وی برای هر سال سابقه کار معادل یک ماه حقوق خواهد بود.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...