درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
1,277 بازدید
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (307,010 امتیاز)

ماده ۶۳ قانون تامین اجتماعی

در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه‌بیمه‌ شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت‌است از جمع کل دریافتی بیمه‌ شده که به ماخذ آن حق بیمه‌دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم‌ به روز های کار و در مورد بیمه‌ شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند

آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه‌ شده که به‌ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر ۹۰ مشروط بر اینکه غرامت دستمزد این‌ مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می‌گیرد کمتر نباشد.

 در صورتی که بیمه‌ شده دریافت‌کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشدمتوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرارگرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

قانون تامین اجتماعی جدید


با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...