برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
9,442 بازدید
در بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
باسلام حقوق بازنشستگان رانندگان درسال 95 چقدر تعیین شده
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (327,530 امتیاز)

سلام در تعیین میزان مستمری قابل پرداخت به بازنشستگان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه، نقش اساسی را ایفا می کندبرای تعیین میزان مستمری متعلقه به هر فرد بازنشسته، پس از محاسبه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده، عدد بدست آمده در سابقه پرداخت حق بیمه ضرب شده و سپس عدد حاصله بر ۳۰ تقسیم می شودمتوسط مزد یا حقوق بیمه شده نیز از مجموع مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در آخرین دو سال اشتغال بیمه شده تقسیم بر عدد ۲۴بدست می آیدبه این ترتیب در واقع مزد یا حقوقی که بیمه شده در آخرین دو سال پایان کار خود دریافت می کند و حق بیمه ماهانه او بر مبنای آن محاسبه می شود، نقش مهمی در تعیین مستمری بازنشستگی دارد.

اطلاعات تکمیلی در:

شرایط بازنشستگی


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,088 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21,751 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 10,818 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,070 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,522 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,455 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 6,890 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,096 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 603 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,560 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,583 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...