برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+1 امتیاز
962 بازدید
در شرکت بیمه توسط
سلام

در صورتی که شرکت بیمه ورشکسته شود و یا منحل شود، و حادثه ای اتفاق بیافتد چگونه پرداخت خسارت صورت می گیرد ؟
1 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (36,630 امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ

با درود

ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.

ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.

بنا به این موارد قانونی درصورت ورشکستگی یا انحلال هر شرکتی بیمه مرکزی تعهد پرداخت خسارت را بعهده دارد.


با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+5 امتیاز
1 پاسخ 1,439 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,783 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 502 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 205 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 129 بازدید
سوال شده اردیبهشت 11, 2016 در شرکت بیمه توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 673 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 435 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1,949 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,507 بازدید
سوال شده خرداد 28, 2016 در شرکت بیمه توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 894 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,750 بازدید
سوال شده اردیبهشت 29, 2016 در شرکت بیمه توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 298 بازدید
سوال شده اردیبهشت 14, 2016 در شرکت بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 498 بازدید
سوال شده اردیبهشت 3, 2016 در شرکت بیمه توسط بدون نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 2,089 بازدید
سوال شده شهریور 23, 2016 در دیه و بیمه خودرو توسط علی آقا قربانی
+2 امتیاز
1 پاسخ 234 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...