برای دریافت مشاوره و خدمات بیمه ای کلیک کنید
مشاوره بیمه یا اداره کار
021-91023784
+2 امتیاز
736 بازدید
در سختی کار و مشاغل سخت توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

ایا استفاده از مرخصی استحقاقی توالی اشتغال در سخت وز یان آور را از بین می برد  ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (24,700 امتیاز)
با سلام

به استناد بند(ی)بخش 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی ماده 76 قانون تامین اجتماعی، چنانچه مرخصی استحقاقی در فواصل اشتغال به کار های سخت وزیان آور واقع شود موجب زایل شدن توالی اشتغال در کار های سخت و زیان آور نمی گردد و به عنوان سابقه اشتغال در کار های سخت و زیان آور محسوب می گردد .

با احترام
برای دریافت مشاوره بیمه اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 4,275 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,380 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,566 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,389 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,783 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 572 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 758 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,322 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 6,357 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 7,531 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,132 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,060 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...