درخواست مشاور متخصص
+2 امتیاز
652 بازدید
قبل در بیمه مسوولیت و مهندسی توسط
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
سلام

میخواستم بدونم آیا بیمه ای هست که یک شرکت پیک موتوری برای مرسوله ها در نظر بگیره ؟

برای مثال یک مشتری کالایی به ارزش 5 میلیون تومن رو میده به پیک که براش تا مقصد ببره

این وسط یا کالا گم میشه یا موتوری نمیرسونه و ..... خلاصه به مقصد نمیره

آیا بیمه ای هست که در این مواقع مرسوله رو بیمه کنه و مشتری بتونه خسارتش رو پس بگیره

ممنون میشم راهنماییم کنید
دریافت مشاوره تخصصی >>

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (15,920 امتیاز)

با سلام و وقت بخیر

بیمه حمل مرسولات : انتخاب "بیمه حمل مرسوله"  از جانب مشتریان خوش , مرسوله با توجه به خود اظهاری مشتری ارزش گذاری شده و هزینه بیمه در صورتحساب از مشتری اخذ خواهد گردید.


التماس دعای خیر/یاعلی/در پناه حق
// فاتحه به روح مادر مرحومم // ایام خوش / اردتمند شما /
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
0 امتیاز
قبل توسط (28,110 امتیاز)

با سلام

شما می بایست بیمه مسولیت متصدیان حمل و نقل خریداری نمایید. همچنین برای پوشش های بیشتر و کامل تر بیمه حمل و نقل نیز خریداری کنید.

 • ماده 1 - موضوع قرارداد
  موضوع قرارداد عبارت است از بیمه مسئولیت بیمه گذار درقبال ارسال کنندگان و یا صاحبان کالا به استناد بارنامه های صادره،که ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در این قرارداد بوده و بیمه گذار به عنوانمتصدی حمل ونقل مسئول جبران آن ها شناخته شود .
 • ماده 2 - شروع و خاتمه تعهدات بیمهگر
  تعهدات بیمهگر تحت این قرارداد پس از تکمیل بارگیری کالا در مبدأ، آغاز و همزمان با شروع تخلیه در مقصد مندرج در بارنامه خاتمه مییابد.
 • ماده 3 - حدود و میزان تعهد بیمهگر
  بیمهگر طبق شرایط این قرارداد و مشروط به انجام کلیه وظایف و تعهدات بیمه گذار به شرح مندرجدر ماده 8 متعهد جبران خسارتهایی است که درنتیجه وقوع حوادث زیر به محمولات مورد حمل وارد ومسئولیت جبران آن به عهده بیمه گذار باشد :
  • تصادف و واژگونی وسیله نقلیه و یا برخورد کالا با شیی ثابت .
  • خسارتهای وارد به کالا در اثر پرتاب شدن از روی وسیله نقلیه.
  • آتش سوزی، صاعقه و انفجار وسیله نقلیه
  • سرقت کلی محموله با وسیله نقلیه .
  تبصره: بیمهگر درمجموع تا بیست درصد تعهدات خود متعهد جبران هزینه های زیر نیز خواهد بود:
  1- هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمهگر باشد.
  2- هزینه دادرسی و دفاع از بیمه گذار که به صورت متعارف در ارتباط با خطرات بیمه شده درمراجع قضایی ثبت شده باشد .
 • ماده4 - استثنائات
  جبران خسارتهایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در نتیجه عوامل زیر به کالای مورد حمل واردآمده باشد در تعهد بیمهگر نیست:
  1. جعل اسناد و خیانت در امانت و هرنوع عمل عمد یا مجرمانه بیمه گذار (شامل کارکنان ونمایندگان وی)، راننده و یا کمک راننده وسیله نقلیه .
  2. حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله، آتشفشان.
  3. جنگ، شورش، اعتصاب، بلوا، ضبط و مصادره .
  4. تشعشعات رادیواکتیو و فعل وانفعالات هستهای .
  5. عیب ذاتی و یا خودسوزی کالاها .
  6. هرگونه خسارت غیرمستقیم و عدم النفع و کاهش ارزش کالا در بازار.
  7. حمل کالاهای قاچاق و غیرمجاز .
  8. خسارت هنگام تخلیه و بارگیری .
  9. عدم صلاحیت راننده برای رانندگی وسیله نقلیه باتوجه به نوع گواهینامه .
  10. ریزش، روندگی، آبدیدگی، مگر این که ناشی از تحقق خطرات مذکور در ماده (3) باشد .
  11. کاهش طبیعی وزن محموله .
  12. سرقت قسمتی از محموله و یا هرنوع سرقت ناشی از خیانت در امانت .
  13. فقدان کالا .
  14. تغییر وسیله حمل جز با موافقت قبلی بیمه گر .
  15. خسارت وارده به علامت و بسته بندی کالا.
  تبصره: خسارت ناشی از تخلیه و بارگیری و آبدیدگی مشروط به پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش خواهد بود . 
 • ماده7 - خسارت سهم بیمه گذار
  در خسارت ناشی از سرقت کلی محموله جبران بیست درصد خسارت به عهده بیمه گذار است وباید توسط وی به صاحب کالا پرداخت گردد.
 • ماده8 - تعهدات بیمه گذار
  بیمه گذار متعهد است :
  1. برای کلیه محمولات به صورت مسلسل (پشت نمره) بارنامه جادهای داخلی وزارت راه وترابری صادر نموده و مسئولیت خود را در قبال ارسال کننده و یا صاحبان محمولات مذکوررا تحت شرایط این قرارداد، بیمه نماید .
  2. یک نسخه از تصویر (کپی) حواله سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور را که برای دریافت بارنامه بنام وی (بیمه گذار) صادر میگردد همواره و حداکثر تا پنج روز بعد از تاریخ صدورحواله به بیمهگر تحویل نماید .
  3. فهرست کلیه بارنامه های صادره طی هر روز را با ذکر شماره سریال، مبدأ، مقصد، نوع وارزش محموله، میزان حق بیمه تا پایان وقت اداری همان روز و حداکثر در آغاز وقت اداریروز بعد به بیمه گر اعلام و حق بیمه مربوط به بارنامههای صادره را ظرف 3 روز پس از پایان هر هفته به بیمه گر پرداخت نمایند. چنانچه بیمه گذار تا پایان مهلت مقرر در این بند نسبت بهاعلام مشخصات بارنامه های صادره اقدام نکند و یا حق بیمه مربوط را ظرف مدت تعیین شده نپردازد بیمه گر متعهد جبران خسارت احتمالی نخواهد بود.
  4. ارزش محموله و میزان حق بیمه را در بارنامه درج کند .
  5. هم زمان با صدور بارنامه مدارک رانندگان و خودروها را کنترل نماید .
  6. در ذیل حواله بار، مشخصات راننده شامل نام و نام خانوادگی، شماره دفترچه کار، شماره گواهینامه، نشانی محل سکونت و شماره تلفن وی را درج نماید .
  7. سوابق بارنامه های مورد نظر را حداقل تا یک سال نزد خود نگهداری نموده و هر زمان کهبیمهگر درخواست نماید، اطلاعات مورد نیاز را دراختیار وی قرار دهد .
  8. مراقبت های لازم را که هر کس عرفا از منافع خود به عمل میآورد، نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمهگر به عمل آورد و کالای مورد حمل را در مسیرهای مجاز و متعارف، بارعایت قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی در مدت زمان متعارف حمل و به مقصدبرساند.
  9. درصورت وقوع حادثه موارد زیر را رعایت نماید :
   • مراتب را در اولین فرصت و حداکثر تا پنج روز بعد از تاریخ اطلاع به طور کتبی به اولین و نزدیک ترین شعبه بیمهگر اطلاع دهد .
   • هیچگونه مسئولیتی را نسبت به حادثه و خسارت ، بدون جلب موافقت بیمهگرقبول نکند.
   • بدون اطلاع و موافقت بیمهگر، تغییری در وضعیت خسارت به عمل نیاورد مگراقدامات و تغییراتی که برای نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت ضروری است و عرفا باید انجام شود.
   • در صورت دریافت هرگونه اظهارنامه و احضاریه از دادگاه درخصوص مسئولیتتحت پوشش این قرارداد سریعا اوراق مذکور را جهت اطلاع به بیمه گر ارائهنماید .
  10. اصل اسناد و مدارک زیر را تهیه و دراسرع وقت به بیمهگر تسلیم نماید :
   • گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه.
   • بارنامه و صورت مشخصات محموله.
   • فاکتور خرید محموله یا هرگونه مدارک قانونی دیگری که دال بر تعیین ارزشمحموله باشد.
   • هرگونه ادعای خسارتی که ازطرف مدعی به وی اعلام شده باشد.
   • هرگونه مدرک دیگری که برای تشخیص مسئولیت بیمه گذار و یا میزان خسارتمؤثر بوده و یا به هر نحوی در رابطه با خسارت مورد نیاز بیمهگر باشد.
 • ماده9 - حق جانشینی
  بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند جانشین بیمه گذار بوده و حق داردبه شخص یا اشخاصی که مسئولیت منفرد یا مشترک در بروز خسارت داشته باشند مراجعه و استیفای حقنماید.
  تبصره: حق جانشینی در مورد خسارت های غیرعمدی ناشی از تقصیر رانندگان بیمه گذار اعمال نخواهد شد.
 • ماده10 - مقررات گوناگون
  1. درصورت وقوع حادثهای که موجب مسئولیت بیمه گذار شود بیمهگر میتواند برای اعزامکارشناس جهت بازدید و برآورد خسارت اقدام نماید .
  2. بیمهگر میتواند در تمام دعاوی حقوقی که علیه بیمه گذار در رابطه با مسؤولیت های ناشی ازبارنامه های صادره (که جزو مسئولیت تحت پوشش این قرارداد میباشد) در مراجع قضاییمطرح میشود، توسط وکیل مورد نظر خود از بیمه گذار دفاع و در مواردی که مصلحت بداندخارج از دادگاه، نسبت به پرداخت خسارت اقدام یا با زیان دیده توافق نماید. بدینمنظوربیمه گذار به موجب این قرارداد به وکیل مورد نظر بیمهگر وکالت با حق توکیل میدهد.
  3. بیمه گر موظف است ظرف 20 روز پس از دریافت مدارک لازم و یا صدور حکم قطعی دایربر محکومیت بیمه گذار تعهدات خود را ایفا نماید .
  4. خسارت براساس قیمت کالا در زمان بارگیری درمبدأ محاسبه میگردد و درغیاب چنین قیمتی، ارزش کالای مشابه در مبدأ حمل، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت. به هرحالخسارت قابل پرداخت از حداکثر مبلغی که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت شده است تجاوزنخواهد کرد.
  5. خسارت ناشی از سرقت کلی محموله حداقل دو ماه بعد از اعلام خسارت تصفیه میشود .

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>
قبل توسط (28,110 امتیاز)
بیمه حمل و نقل کالا بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد می شود در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه چنانچه ، کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار در رابطه بااین خطرات هزینه ای متحمل شود، زیان وارده را بپردازد .
بیمه حمل و نقل به صورت شکلی به دو طریق ساده و عمومی (تابع قرارداد کلی) صادر می گردد

مشاوره های مشابه

انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور تلفنی 24 ساعته . مشاور و وکیل بیمه . مشاور آنلاین

.
.
...