مشاوره تلفنی 24 ساعته بیدبرگ = 02170703024
+1 امتیاز
268 بازدید
سوال شده قبل در تامین اجتماعی و قانون کار توسط
نمونه قرارداد کار که مطابق با قانون کار باشد چگونه است ؟
1 پاسخ
+1 امتیاز
پاسخ داده شده قبل توسط (289,980 امتیاز)

نمونه قرارداد كار 
اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره «3» الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي – مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما / نماينده قانوني كارفرماو كارگر منعقد مي شود.
1)  مشخصات طرفين:
كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقا/خانم/شركت ................فرزند...............شماره شناسنامه / شماره ثبت ............... 
به نشاني : ...........................................................................................
كارگر
آقاي / خانم ................... فرزند..............متولد .......... شماره شناسنامه .............
شماره ملي ................... ميزان تحصيلات ................. نوع و ميزان مهارت ........
به نشاني ..............................................................................................
2)  نوع قرارداد: دائم               موقت                 كارمعين
3)  نوع كاريا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد: ...................
........................................................................................................
4)  محل انجام كار: .....................................................................................
5)  تاريخ انعقاد قرارداد: ...............................................................................
6)  مدت قرارداد : ......................................................................................
7)  ساعات كار: ........................................................................................
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.
8)  الف: مزد ثابت/ مبنا /روزانه/ ساعتي ...................... ريال ( حقوق ماهانه : ..........ريال )
ب: پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ......................ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.
ج : ساير مزايا ............................................................................................
                     
                            محل امضاي كارفرما                     محل امضاي كارگر


با احترام
اگر پاسخ من به شما کمک کرده است اینجا کلیک کنید تا برای راهنمایی بیشتر، مشاوره تخصصی تلفنی دریافت کنید >>

سوالات مشابه

    دریافت مشاوره تلفنی تخصصی
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه تلفن مشاوره آنلاین

.
.
...