برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
30,795 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

نرخ نرخ مالیات ارزش افزوده سال 1390 تا 1395 چگونه بوده است ؟
1 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

1390       2/2 % مالیات و 1/8 % عوارض          %4

1391       2/9 % مالیات و 2/1 % عوارض          %5

1392       3/6 % مالیات و 2/4 % عوارض          %6

1393       5/3 % مالیات و 2/7 % عوارض          %8
 

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال 1394 کماکان 9% می باشد که
شامل 6% مالیات و 3% عوارض است.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 939 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,197 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 283 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 519 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 696 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,523 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 532 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 372 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 778 بازدید
سوال شده فروردین 16, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 315 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 310 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 716 بازدید
سوال شده خرداد 23, 2019 در حسابداری و مالیات توسط تبریزی (130 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,766 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,259 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 519 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,058 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 7,880 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,252 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...