باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
31,778 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

نرخ نرخ مالیات ارزش افزوده سال 1390 تا 1395 چگونه بوده است ؟
1 پاسخ
+1 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)

1390       2/2 % مالیات و 1/8 % عوارض          %4

1391       2/9 % مالیات و 2/1 % عوارض          %5

1392       3/6 % مالیات و 2/4 % عوارض          %6

1393       5/3 % مالیات و 2/7 % عوارض          %8
 

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال 1394 کماکان 9% می باشد که
شامل 6% مالیات و 3% عوارض است.


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,000 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,242 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 312 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 575 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 735 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,637 بازدید
سوال شده بهمن 14, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 586 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 402 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 820 بازدید
سوال شده فروردین 16, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 348 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 344 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 858 بازدید
سوال شده خرداد 23, 2019 در حسابداری و مالیات توسط تبریزی (130 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,827 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,311 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 569 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,107 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 7,933 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,390 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...