برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
1,897 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
به صورت تجمیعی وارد کردن گزاراشات فصلی شامل ارزش افزوده رستوران ، پست و قبض و آب و برق میباشد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
واردکردن هزینه هایی نظیر خدمات دولتی مثل برق واب وگاز لزومی ندارد
هزینه رستوران هم نیازبه ثبت ندارد مگر ازرستورانهای زنجیره ای
بقیه رستورانها غیرقانونی این مبلغ رادریافت میکنند ازایشان گواهینامه بخواهید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 6,200 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,500 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 509 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,116 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,278 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...