برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
738 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
مالیات حق المشاوره چگونه است
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,300 امتیاز)

باعنایت به بخشنامه شماره 4214-24/03/96 پرداختهای موضوع تبصره ماده86  درخصوص حق المشاوره  به دو طریق انجام میگردد:

  1.  پرداختهایی که وفق قانون کاروسایرقوانین موضوعه به اشخاص حقیقی که به صورت مستمردرخدمت دیگری به امرمشاوره اشتغال دارندصورت می پذیردبه عنوان حقوق محسوب تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد حقوق می باشد.
  2.  پرداخت های که به اشخاص حقیقی بابت حق المشاوره درقالب قرارداد پیمانکاری انجام می پذیرد تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد مشاغل میباشدکه دراینگونه مواردمشاوران ذیربط می بایست براساس قوانین و مقررات مربوط به صاحبان مشاغل اقدام نمایند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,260 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 638 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,646 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,361 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,692 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 732 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,968 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,326 بازدید
سوال شده فروردین 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 2,954 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...