دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
423 بازدید
در حسابداری و مالیات شرکت ها توسط
آیا پلمپ دفاتر و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتی که غیرفعال است اجباری است
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط (5,380 امتیاز)

تمامی شرکت ها حتی اگرکاملا غیرفعال هستند موظف به دریافت دفاتر قانونی روزنامه و کل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا تیرسال بعد هستند.
 این شرکت ها باید:

  1. اسناد حسابداری واریز سرمایه به بانک یاصندوق شرکت در زمان تاسیس را ثبت کنند.
  2.  جهت جلوگیری ازتعلق جرایم حق تمبر ثبت سرمایه راپرداخت نمایند.
  3.  اسنادحسابداری پرداخت مخارج ثبت شرکت ودریافت دفاترقانونی وحق تمبر را لحاظ کنند.
  4. دفاتر روزنامه وکل را از روی اسناد حسابداری تنظیم نمایند.
  5. اظهارنامه مالیات عملکردراکه حداقل حاوی سرمایه زمان تاسیس وپرداختهایی شامل خرید دفاترقانونی وپرداخت حق تمبرراتکمیل وتسلیم سازمان امورمالیاتی نمایند.

با احترام
پیشنهاد می کنم برای بررسی مورد خاص شما، اینجا کلیک کنید و بیدبرگ را به عنوان مشاور خود انتخاب کنید. >>

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...