باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
749 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
آیا پلمپ دفاتر و تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای شرکتی که غیرفعال است اجباری است
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,300 امتیاز)

تمامی شرکت ها حتی اگرکاملا غیرفعال هستند موظف به دریافت دفاتر قانونی روزنامه و کل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا تیرسال بعد هستند.
 این شرکت ها باید:

  1. اسناد حسابداری واریز سرمایه به بانک یاصندوق شرکت در زمان تاسیس را ثبت کنند.
  2.  جهت جلوگیری ازتعلق جرایم حق تمبر ثبت سرمایه راپرداخت نمایند.
  3.  اسنادحسابداری پرداخت مخارج ثبت شرکت ودریافت دفاترقانونی وحق تمبر را لحاظ کنند.
  4. دفاتر روزنامه وکل را از روی اسناد حسابداری تنظیم نمایند.
  5. اظهارنامه مالیات عملکردراکه حداقل حاوی سرمایه زمان تاسیس وپرداختهایی شامل خرید دفاترقانونی وپرداخت حق تمبرراتکمیل وتسلیم سازمان امورمالیاتی نمایند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 606 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...