برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
239 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
معافیت مالیاتی براساس نظام مالیاتی جدید کشور چیست
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,300 امتیاز)

سلام

  • همه فعالیت های تولیدی که در مناطق مختلف کشور شروع می شود به مدت 5 سال از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
  • در صورتی که این فعالیت تولیدی و معدنی به یک منطقه محروم گسترش یابد سازمان امور مالیاتی کشور این واحد را به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف می کند.
  • نظام مالیاتی جدید واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی را تا 7 سال از پرداخت مالیات معاف کرده و معافیت مالیاتی واحدهایی که در شهرک های صنعتی مناطق محروم فعالیت می کنند 13 سال است.
  • شرکت هایی که بر مبنای سیاست های دانش بنیان تشکیل شوند به مدت 15 سال از پرداخت مالیات معاف می شوند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,137 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 254 بازدید
سوال شده خرداد 20, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 657 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 317 بازدید
سوال شده خرداد 20, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 189 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 667 بازدید
سوال شده خرداد 19, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 237 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 780 بازدید
سوال شده خرداد 19, 2021 در حسابداری و مالیات توسط کارشناس مالیات اصناف (1,340 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 871 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,532 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,352 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1,098 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 99 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,794 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 141 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 966 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...