باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
517 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی­ چگونه است
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (5,300 امتیاز)

موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

* الف – متن زیر جایگزین بند الف اصلاحیه می­شود :

 حق الزحمه هریک ازاعضای بندهای 2 و 3 ماده 244 ق.م.م ، بابت شرکت در جلسات هیأت­های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده مذکور، برای هر پرونده در هر منبع، حسب مورد برای عملکرد سال یا دوره مالیاتی که منجر به صدور رأی اعم از تأیید،تعدیل و رفع تعرض گردد، از مأخذ مبلغ درآمد مشمول مالیات مورد اعتراض مندرج در برگ تشخیص،برگ مطالبه و رأی مرجع قبلی که منجر به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط شود به شرح زیر محاسبه،قابل تأمین و پرداخت خواهد بود:

 1.   تا میزان پنجاه میلیون ( 50000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود،مبلغ یکصد و پنجاه هزار ( 150000) ریال.
 2.   از پنجاه میلیون و یک ( 50000001) تا میزان یکصدو پنجاه میلیون ( 150000000) ریال درآمدمشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ یکصد و هشتادهزار (180000)ریال .
 3.  از یکصد و پنجاه میلیون و یک ( 150000001) تا میزان سیصد میلیون ( 300000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ دویست و چهل هزار (240000) ریال .
 4.  از سیصد میلیون و یک (300000001) تا میزان پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ سیصد هزار ( 300000) ریال .
 5.  از پانصد میلیون و یک ( 500000001 ) تا میزان یک میلیارد ( 1000000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ( 450000 ) ریال .
 6.  از یک میلیارد و یک ( 1000000001 ) تا میزان پنج میلیارد ( 5000000000 ) ریال درآمد مشمول مالیات که منجر به صدور رأی شود مبلغ شش صد هزار ( 600000) ریال .
 7.  از پنج میلیارد و یک ( 5000000001 ) ریال درآمد مشمول مالیات به بالا که منجر به صدور رأی شود مبلغ نهصد هزار ( 900000) ریال .
 •   حق الزحمه اعضاء بندهای 2 و 3 بابت پرونده­هایی که منجر به صدور قرار کارشناسی می­گردد،صرفا معادل یک سوم مبالغ فوق الذکر محاسبه خواهد شد.
 •  حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای هرنماینده در هر ماه 40000000 ریال می باشد .
 •  در مورد منابع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده،هر دو دوره مالیاتی معادل یک رأی قابل محاسبه می­باشد .
 •  تاریخ اجرای این اصلاحیه از ابتدای سال 1396 می­باشد .

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 379 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,475 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 428 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,785 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,623 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,748 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 795 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 215 بازدید
سوال شده تیر 16, 2017 در سایر توسط محمد
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...