برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
0 امتیاز
1,106 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
طرف قراداد بازنشسته بوده و اداره با وي قراردا د مشاوره اي منعقد نموده و مبلغ قرارداد زير دو ميليون تومان ماهيانه مي باشد. اگر مشمول ماليات است چند درصد قرارداد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
ازقرارداد مشاوره شخص حقیقی ده درصدکسر وبه دارایی تخت عنوان تکلیفی پرداخت میشود ویک نسخه تحویل مشاورمیگردد ولی اگر ابشان حقوق بگیر بودند وبازنشسته نبودند مطابق جدول مالیات حقوق حساب میشد

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 771 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 708 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 722 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 198 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 811 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 379 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,471 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 565 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 743 بازدید
سوال شده بهمن 19, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,071 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,311 بازدید
سوال شده فروردین 10, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,671 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,618 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...