باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,808 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
عمدتا مالیات و عوارض مندرج در قبوض آب و برق و گاز نسبت 6 به 3 % ندارند
چگونه باید ثبت شده و بعنوان اعتبار مالیاتی منظور شوند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
درکدینگ حسابذاری
در قسمت داراییهای جاری ..بدهکاران .حساب ارزش افزوذه بگنجانید که مالیات وعوارض کسرشده دراین حساب ثبت شوند
ودرقسمت بدهی جاری ..بستاتکاان هم حساب ارزش افزوده را افتتاح نمایید که مالیات وعوارض دریافتی ثبت میشود

تفاوت این دوحساب هرفصل بایذپرداخت شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,096 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,238 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 805 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,340 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
سوال شده اردیبهشت 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,361 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,151 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 170 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...