باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,883 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
عمدتا مالیات و عوارض مندرج در قبوض آب و برق و گاز نسبت 6 به 3 % ندارند
چگونه باید ثبت شده و بعنوان اعتبار مالیاتی منظور شوند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,530 امتیاز)
درکدینگ حسابذاری
در قسمت داراییهای جاری ..بدهکاران .حساب ارزش افزوذه بگنجانید که مالیات وعوارض کسرشده دراین حساب ثبت شوند
ودرقسمت بدهی جاری ..بستاتکاان هم حساب ارزش افزوده را افتتاح نمایید که مالیات وعوارض دریافتی ثبت میشود

تفاوت این دوحساب هرفصل بایذپرداخت شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,132 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,345 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,410 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,874 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 832 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,381 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,000 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 380 بازدید
سوال شده اردیبهشت 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,417 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,196 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 203 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,401 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,454 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...