برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
2,666 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
عمدتا مالیات و عوارض مندرج در قبوض آب و برق و گاز نسبت 6 به 3 % ندارند
چگونه باید ثبت شده و بعنوان اعتبار مالیاتی منظور شوند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
درکدینگ حسابذاری
در قسمت داراییهای جاری ..بدهکاران .حساب ارزش افزوذه بگنجانید که مالیات وعوارض کسرشده دراین حساب ثبت شوند
ودرقسمت بدهی جاری ..بستاتکاان هم حساب ارزش افزوده را افتتاح نمایید که مالیات وعوارض دریافتی ثبت میشود

تفاوت این دوحساب هرفصل بایذپرداخت شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,041 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,031 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 770 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,228 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 310 بازدید
سوال شده اردیبهشت 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,183 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,060 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 124 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...