برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,580 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
سلام

آیا دریافت مالیات بر ارزش افزوده در رستورانها و بیرون برها مجاز و قانونی است؟
2 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,000 امتیاز)

دریافت مالیات ارزش افزوده توسط کافی شاپ یا رستوران های شعبه ای مشمول ارزش افزوده نیز هستید در غیر این صورت خیر. 


با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
0 امتیاز
توسط (118,770 امتیاز)
متاسفانه غیرازرستورانها مراکز وواحدهای خدماتی هستند که ازبی تفاوتی ونااگاهی مردم استفاده میکنند و به بهانه ارزش افزوده مبالغی دریافت میکنند ورسیدی هم نمیدهندلذامواردزیررا پیشنهادمینمایم انحام دهید
١ازفروشنده تقاضای گواهینامه نمایید
٢ازسایت Evat.irاستعلام نمایید
٣حتما فاکتوررسمی  تقاضاکنید
۴اگر حدمات ارائه شده شامل احناس ودستمزدباشدباید تفکیک شود

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 3,108 بازدید
سوال شده تیر 31, 2021 در حسابداری و مالیات توسط Malizadeh13678 (100 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,611 بازدید
سوال شده اردیبهشت 9, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 313 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 210 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,567 بازدید
0 امتیاز
3 پاسخ 4,870 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...