باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
196 بازدید
در سایر توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
اگر کسی بیمه بیکاری دریافت کند میتواند بیمه اختیاری واریز کند
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
کسی که بیمه بیکاری دریافت مینماید نزدسازمان تامین اجتماعی بیمه است وهمه مزایای یک بیمه شده رادارد وجزوسابقه بیمه هم محسوب میشود

فقط یک مورد استثنادارد:

چون حق بیمه پرداخت نمینماییددر زمان استفاده ازاین مزایا فقط سابقه بیمه برای شمامنظورمیشود وریال آن محاسبه نمیشود که اگردرزمان بازنشستگی باشید این دوره درمیانگین حقوق تاثیرندارد

پس نیازی به بیمه اختیاری ندارید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 352 بازدید
سوال شده آبان 26, 2018 در سایر توسط az.maleki (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 165 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 546 بازدید
سوال شده دی 5, 2019 در سایر توسط amirmatin (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 159 بازدید
سوال شده مهر 1, 2018 در سایر توسط babak805 (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 363 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 196 بازدید
سوال شده آبان 29, 2017 در سایر توسط مهدی
0 امتیاز
1 پاسخ 341 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 199 بازدید
سوال شده آبان 18, 2017 در سایر توسط Nemat (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 409 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 837 بازدید
سوال شده دی 17, 2018 در سایر توسط asgharzarei (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 197 بازدید
سوال شده مهر 10, 2017 در سایر توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 531 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 159 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 171 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
سوال شده آبان 5, 2019 در سایر توسط سمنان (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 317 بازدید
سوال شده بهمن 18, 2019 در سایر توسط Jedavi (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 182 بازدید
سوال شده مرداد 14, 2017 در سایر توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 288 بازدید
سوال شده تیر 9, 2019 در سایر توسط neda2020 (110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 417 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 474 بازدید
سوال شده دی 21, 2019 در سایر توسط Saeid8909 (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 205 بازدید
سوال شده بهمن 20, 2018 در سایر توسط amir.asadi (120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 185 بازدید
سوال شده شهریور 19, 2017 در سایر توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 149 بازدید
سوال شده تیر 20, 2017 در سایر توسط sam.yousefi (170 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 154 بازدید
سوال شده خرداد 12, 2017 در سایر توسط علی
0 امتیاز
1 پاسخ 175 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 442 بازدید
سوال شده آبان 5, 2019 در سایر توسط همت جو (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 205 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 436 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 774 بازدید
سوال شده خرداد 2, 2017 در سایر توسط Zohreh1986 (2,180 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...