برای دریافت مشاوره و خدمات مالیاتی کلیک کنید
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
184 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

کل مالیات مستقیم پرداخت شده کشور در سال 95 چقدر بود
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (33,910 امتیاز)
این رقم توسط بانک مرکزی یا اداره آمار اعلام خواهد شد از این طریق پیگیری بفرمایید.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 280 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 766 بازدید
سوال شده فروردین 16, 2017 در حسابداری و مالیات توسط رنجبر (270 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 691 بازدید
سوال شده بهمن 28, 2017 در حسابداری و مالیات توسط روشنی (17,070 امتیاز)
+2 امتیاز
1 پاسخ 30,611 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 508 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 932 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 312 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,145 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 378 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 508 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,635 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 362 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 173 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,682 بازدید
سوال شده فروردین 8, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 333 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 296 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,189 بازدید
سوال شده بهمن 21, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 6,741 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,486 بازدید
سوال شده فروردین 3, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 846 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...