باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
1,414 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
سلام

سابقه پرداخت نکردن مالیات را چگونه بفهمیم ؟ با تشکر
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
سابقه مالیات پرداخت نکردن دیگران را کسی نمیتواند مشاهده کند مگر به درخواست کتبی ورسمی نهاد یا مرجع دولتی واداره یامحضر که ازدارایی درخواست مفاصانماید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,919 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3,436 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,962 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 10,454 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,088 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 12,146 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,131 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,133 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2,718 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,798 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,568 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,123 بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 6,856 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 3,673 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,598 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2,739 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...