باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+2 امتیاز
608 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
آیا دفاتر مشاغل بند ب که در سال ۹۵ حذف شده صورت درآمد و هزینه در فرم های پیوست ایین نامه اجرایی ماده ۹۵ باید به تایید سازمان امور مالیاتی برسد یا خود مودی باید این صورت را مهر و امضا کند ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,010 امتیاز)
اگر فرمهای مربوطه راتهیه نموده اید نیازی به مهروامضادارایی ندارذ

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
+1 امتیاز
1 پاسخ 3,636 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,992 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,558 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 532 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 911 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 411 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...