باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
+1 امتیاز
1,850 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (110 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
ایا مالیات قطعی ارزش افزوده قبل از ارجاع به اجراییات قابل اعتراض در دیوان عدالت می باشد ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (119,530 امتیاز)
مراحل مختلف داره قبل ازاحرائیات
که بعداز مراخل مختلف کمیسیون وهیئت و...
بایدبه شورایعالی مالیانی اعتراض کنید درنهایت به دیوان عذالت اداری که متاسفانه همه میپندارند دیوان ضمانت احزایی بیشتری دارذ درحالی که ازاسمش پیداست
دیوان عدالت اداری
یعنی اگرتخلف ازقانون صورت پذیزفته باشه قابل طرح است ونتیجه میدهدولی خیلی زمان براست ومعمولا دراین موارد جواب مثبت نمیگیرید

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید
توسط (110 امتیاز)
ضمن تشکر از پاسخ شما این پرونده قبلا هیات بدوی وتجدید نظرورفته وگفته میشه ارزش افزوده قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیست ودر شرف ارجاع به اجراییات میباشد.ممنون میشوم اگر راهنمایی کنید. حداد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 756 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 4,283 بازدید
+2 امتیاز
4 پاسخ 84,232 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 672 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,311 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,744 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,023 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,192 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 571 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,390 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 875 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,670 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,094 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 631 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
بلاگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...