باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
288 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (100 امتیاز)
سهام متعلق به پدر مرحومم است که باید در برگه گواهی مالیات برارث که قبلا گرفته شده  وارد شود تا به نام من تغییر کند
1 پاسخ
0 امتیاز

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 659 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3,235 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,134 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,906 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5,952 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,673 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 16,762 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 5,723 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7,330 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 801 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4,783 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 5,313 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 2,476 بازدید
سوال شده شهریور 20, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 962 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 960 بازدید
سوال شده بهمن 12, 2017 در حسابداری و مالیات توسط بدون نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2,697 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,275 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 347 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 2,429 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...