باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
186 بازدید
در حسابداری و مالیات توسط (19,610 امتیاز)
با سلام واحترام

گرچه درخواست اینجانب به طور مستقیم مربوط به امورمالی وحسابداری نمیشود ولی ماهیتاً و به طور غیر مستقیم ارتباط دارد بنابراین خیلی ممنون خواهم شد با توجه به مورد مزبور به شرح ذیل
میخواهم بهترین راهکار درخصوص ایفای تعهد ارزی درمقابل صادرات صورت گرفته شده به عراق ازاواخر آذرماه سال قبل تا اواخر اسفندماه بااین تصور که براساس بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی درسال 97 به علت مجازبودن انجام مبادلات با کشور مزبور با ریال خودمان دیگر تعهد ارزی برای صادرکننده وجود ندارد درحالیکه این شیوه تا اواسط مردادماه 98 معتبربوده وپس ازآن ملغی شده واکنون درمقابل کارانجام شده ای قرار داریم ، مطلع شوم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
تا مبلغ یک میلیون یورو از رفع تعهد ارزی معاف است

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 210 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1,628 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 467 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,424 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 513 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,809 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1,673 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1,370 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 39,324 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...