باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
281 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

اساسنامه تعاونی با چه میزانی از اعضای اولین مجمع عمومی عادی تصویب می شود ؟

سپاس بی کران از سایت خوب بیدبرگ
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
ویرایش شده توسط
ماده ۲۱ - نصاب رسمیت جلسات مجامع به ترتیب زیر خواھد بود:

۱- مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنھا رسمیت مییابد. در

صورت عدم حصول نصاب مذکور، در نوبت دوم با حضور ھر تعداد رسمی خواھد بود.

۲- مجمع عمومی فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنھا

رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور ، در نوبت دوم ب ا اکثریت رسمیت خواھد داشت و چنانچه در

نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود، نوبت سوم با حضور ھر تعداد رسمی است.

رعایت قسمت اخیر ماده ۲۳ در مورد تعداد ھیات رئیسه ،« ھر تعداد » تبصره

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 174 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,417 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 986 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 610 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,338 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 167 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...