باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
319 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام و عرض خسته نباشید

وظایف بازرس در شرکتهای تعاونی چگونه است؟

ممنون از شما
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
ویرایش شده توسط
اهم وظایف بازرسان در شرکت های تعاونی به شرح زیر است :

1- رسیدگی به حساب های شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حساب ها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا بیست روز قبل از جلسه و اظهارنظر درباره گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد اداری و مالی شرکت.

یکی از با اهمیت ترین وظایف بازرسان ملاحظه و اظهارنظر نسبت به بیلان (عملکرد،کارنامه) و ترازنامه شش ماهه و سالانه شرکت است. بازرسان شرکت های تعاونی مانند بازرسان شرکت های سهامی می بایستی مخصوصاً بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی ترازنامه و حساب سود و زیان و بیلان(ترازنامه) شرکت را ملاحظه و اظهارنظر نموده و ضمیمه گزارشی تقدیم مجمع نمایند آنان مکلف هستند درباره صحت و درستی ترازنامه و صورت دارایی، صورتحساب دوره عملکرد، حساب سود و زیان، موجودی کالا، بستانکاران، بدهکاران، قراردادهای منعقده با بانک ها، نحوه هزینه مخارج و درستی آنها و غیره اظهارنظر نمایند؛ بازرس/ بازرسان در شرکت های تعاونی باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده است و نیز باید گزارش عملکرد مالی و اداری هیات مدیره را بازرسان مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و در صورتی که مدیران شرکت اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند، آنها مکلف هستند مجمع عمومی را از حقایق امر آگاه سازند.

2- نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.

برای این منظور بازرسان می توانند هر موقع که مقتضی بدانند، به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود، حساب ها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی های نقدی و غیر نقدی و برگه های بهادار و موجودی کالا و غیره را شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند؛از طرف دیگر می دانیم که اداره امور شرکت توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام که عالی ترین تشکل سهامداران است انجام می پذیرد.

هیات مدیره می بایستی در اداره امور شرکت مقررات اساسنامه و در صورت لزوم قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی، همچنین آیین نامه های مربوطه و آیین نامه های مصوبه مجمع و تصمیماتی را که توسط مجمع اتخاذ و جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ می گردد را ملاک و ضابطه مدیریت خود قرار دهد. مثلا مجمع عمومی چنانچه با تصویب آیین نامه اجرایی اعطای وام مقدار و میزانی را برای اعطای وام به تصویب برساند، هیات مدیره نمی تواند از مقدار پیش بینی شده تجاوز نماید و یا در پرداخت حقوق و سایر مزایای قانونی به کارکنان باید بر اساس قوانین مملکتی ( مانند قانون کار، آیین نامه های وزارت کار، بخش نامه های وزارت کار) و آیین نامه استخدامی مصوب مجمع عمل و اقدام نماید.

3- درخواست رفع تخلف از هیأت مدیره و اعلام جرم علیه هیأت مدیره

بازرس/ بازرسان، چنانچه ضمن انجام وظایف خود به تخلفی برخور نمودند، بدواً باید موضوع را کتباً به هیئت مدیره و مدیر عامل تذکر و رفع تخلف (نقیصه) را تقاضا نمایند؛ وهرگاه از وقوع جرمی مطلع شوند باید به وزارت تعاون به لحاظ آگاه ساختن و تجدید نظرآنان در صلاحیت وشایستگی مدیران و به مراجع قضایی جهت رسیدگی واستیفای حقوق شرکت اعلام جرم نمایند و نیز می بایستی موضوع را در اولین مجمع عمومی مطرح وصاحبان سهام را از اوضاع مطلع سازند.

4- رسیدگی به شکایت اعضاء وارائه گزارش به مجمع عمومی و مزاجع ذیربط

نظارت وبازرسی در شرکت های تعاونی مختص بازرس/ بازرسان است لیکن چنانچه عضوی از تعاونی از عملکرد شرکت (هیئت مدیره ، مدیر عامل ) اعتراض وشکایتی داشته باشد، مانند اینکه هیئت مدیره در حق وی سهمیه وی را مراعات نکرده باشد ( در تعاونی های تهیه و توزیع) و یا در خرید سهام در حق وی تبعیض قائل شده باشد یا حقوق وی را کمتر از اعضاء پرداخت کرده باشد( درشرکت های تعاونی کار وتولید) و یا در استحقاق وی به داشتن مسکن از بعضی از امتیازات وی چشم پوشی کرده باشد (در تعاونی های مسکن) و یا با وجود داشتن شرایط ، از اعطای وام واعتبار به وی کوتاهی شده باشد ( در تعاونی های اعتبار) و یا اولویت او در دریافت بعضی از کالاها نادیده گرفته شود ( در تعاونی های صنایع کوچک) ومانند آن بدواً باید مراتب را به اطلاع بازرس/ بازرسان شرکت برساند. بازرس/ بازرسان شرکت موظف هستند در نهایت بی طرفی وحفظ اعتبار وشئون مدیران شرکت و بی اعتنا به هر گونه شایعه سازی و برکنار از هر گونه پیش داوری نسبت به صحت وسقم ادعاها واعتراضات به شکایت های اعضاء رسیدگی نموده، در صورت صحت شکوائیه وچنانچه هیأت مدیره با تذکر به تخلفات به عمل آمده رفع اثر ننماید موضوع را با گزارشی جهت طرح وبررسی به مجمع عمومی و عنداللزوم به (وزارت تعاون ویا هر مرجع ذیربط ) دیگر اطلاع دهد.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 837 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 369 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 183 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 146 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 577 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...