باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
996 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام

نحوه اعضای هیات مدیره در شرکت تعاونی چگونه  انتخاب می شوند ؟

ممنون از شما
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
ویرایش شده توسط
برای اداره امور تعاونی و برابر اساسنامه هیئت مدیره ای تشکیل می شود که حداقل سه و حداکثر 7 نفر بوده و به عنوان اعضاء اصلی تعاونی می باشند و تا یک سوم اعضاء اصلی نیز به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب می شوند که در تعاونی های بزرگ و در مقابل افزایش اعضاء تعاونی به ازاء هر چهارصد نفر یک نفر به عنوان عضو علی البدل اضافه می گردد؛ مشروط بر اینکه تعداد اعضاء اصلی و علی البدل مجموعاَ از 15 نفر بیشتر نشود و اعضاء تعاونی با رای مخفی سهامداران برای مدت دو سال انتخاب می شوند و اخذ رای برای کلیه اعضاء یک نوبت به عمل می آید. کسانیکه دارای آراء بیشتری می باشند به عنوان اعضاء اصلی و آن هایی که آراء شان کمتر است به عنوان اعضاء علی البدل انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن ها هم اشکالی ندارد.

انتخاب اعضاء هیئت مدیره و علی البدل با اکثریت مطلق آراء مجمع عمومی بوده و در صورتیکه در دور اول رای گیری همه داوطلبان یا تعدادی از آن ها دارای اکثریت مطلق نشوند بلافاصله از بین کسانی که بیشترین آراء را کسب نموده اند به تعداد دو برابر اعضاء اصلی و علی البدل با اکثریت نسبی رای گیری می شود و در اولین جلسه هیئت مدیره یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. هر گاه یکی از اعضاء هیئت مدیره فوت نموده یا استعفاء دهد و یا ممنوعیت قانونی داشته و یا غیبت او غیرموجه باشد یکی از اعضاء علی البدل که بیشترین آراء را به دست آورده است به جای او انتخاب خواهد شد. خدمات اعضاء هیئت مدیره در تعاونی بلاعوض بوده ولی در صورتیکه برای امور تعاونی ماموریتی به آن ها محول گردد هزینه آن ماموریت به آن ها داده خواهد شد. به علاوه مجمع عمومی می تواند از سود خالص سالانه مبلغی را به عنوان پاداش به هر یک از آن ها بدهد.

شرایط هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان

اعضاء هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل علاوه بر شرایطی که برای عضویت در تعاونی تعیین گردیده است باید دارای شرایط ذیل باشند :

1- اطلاعات یا تجربه لازم را برای انجام وظیفه متناسب با تعاونی داشته باشند.

2- ایمان و التزام و تعهد عملی به انسان ( در صورتیکه تعاونی بین اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی باشد تعهد عملی دین خودشان )

3- عدم سوء سابقه مالی و یا محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی

4- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد

5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی

6- هیئت مدیره بلافاصله پس از انتخاب باید یک نفر را به عنوان مدیر عامل از بین اعضاء و یا خارج از اعضاء تعاونی برای مدت دو سال انتخاب نماید که زیر نظر هیئت مدیره اداره امور تعاونی را بر عهده گرفته و تصمیمات مجمع عمومی را اجراء نمایند.

7- وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل برابر آیین نامه ای است که هیئت مدیره پیشنهاد نموده و مجمع عمومی تصویب می نماید.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره

برابر ماده 37 وظایف و اختیاراتی که در قانون برای هیئت مدیره تعیین گردیده است به شرح زیر می باشد :

1- دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده در مواقع لزوم

2- اجرای دقیق و صحیح مفاد اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوطه

3- عزل و نصب و قبول استعفاء مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی

4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم در مورد انتقال سهم هر یک از اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره

5- نظارت بر مخارج تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی

6- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه ها و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم

7- تعیین نماینده از بین اعضاء تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آن ها مشارکت دارد.

8- نهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب

9- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.

10- تعیین و معرفی صاحبان امضاء مجاز " یک یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل "

11- تصمیمات هیئت مدیره به طور جمعی اتخاذ می شود و هیچیک از اعضاء هیئت حق ندارد منفرداَ از اختیارات هیئت مدیره استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی داشته باشد هیئت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمایند.

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 377 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 837 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 190 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 971 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4,338 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...