باز هستیم
مشاوره مالیاتی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
275 بازدید
در ثبتی و اداری توسط (19,610 امتیاز)
سلام خدمت کارشناسان محترم سایت خوب بیدبرگ

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی را میخواستم
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (21,340 امتیاز)
ویرایش شده توسط
‌آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

1371.04.14 - .21368ت217ه - 1371.05.21 - 463

&‌سازمانهای دولتی - فرهنگ و هنر - مراجع اختصاصی - هواپیمایی کشوری

&‌وزارت راه و ترابری

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پیشنهاد شماره 4611.11 مورخ 1371.4.14

وزارتخانه‌های راه و ترابری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، به استناد‌تبصره یک ماده

واحده "‌قانون واگذاری مسئولیت امور مربوط به ترابری هوایی به سازمان هواپیمایی

کشور" - مصوب 1370 - تصویب نمودند:

[z]"‌آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی"

‌ماده 1 - در این آیین‌نامه، عبارت "‌سازمان" ناظر به "‌سازمان هواپیمایی کشوری" و

عبارت "‌وزارت" ناظر به "‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" می‌باشد.

‌ماده 2 - خدمات مسافرتی به دو نوع تقسیم می‌شود:

‌الف - تنظیم برنامه مسافرتهای هوایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور فروش

بلیت مسافرتهای هوایی: خیره جا، صدور بارنامه‌های هوایی و هر گونه‌اقدام دیگر

مربوط به خدمات ترابری هوایی مسافر یا بار، با رعایت قوانین و مقررات و

دستورالعملهای سازمان.

ب - انجام خدمات لازم در زمینه ایرانگردی و جهان‌گردی، تنظیم مسافرت گروه‌ها و

گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی، دریایی، هوایی و به طور کلی‌هر گونه فعالیت

و خدمات ایرانگردی و جهانگردی، با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملهای وزارت.

‌ماده 3 - الف - هر شخص حقیقی و حقوقی، در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات

مسافرت هوایی مندرج در بند (‌الف) ماده (2) اقدام نماید، باید با‌رعایت قانون

هواپیمایی کشوری - مصوب 1328 با اصلاح بعدی - و مفاد این آیین‌نامه، پروانه لازم

را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید.

ب - هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات ایرانگردی و

جهانگردی موضوع بند (ب) ماده (2) این آیین‌نامه اقدام نماید، باید‌با رعایت قانون

"‌اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" - مصوب 1365 - و مفاد این آیین‌نامه،

پروانه لازم را برای اشتغال از وزارت تحصیل نماید.

ج - هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد به عملیات مندرج در بندهای (‌الف) و (ب) این

ماد همزمان مبادرت ورزد، باید پروانه لازم را از وزارت و سازمان به‌طور مشترک طبق

مندرجات این آیین‌نامه و رعایت قانون سازمان و وزارت تحصیل کند.

‌ماده 4 - دارندگان پروانه مخصوص دفترهای خدمات مسافرت هوایی، اجازه انجام امور

زیر را دارند:

‌الف - تنظیم و فروش بلیت مسافرتهای هوایی به شخص یا اشخاص (‌حقیقی یا حقوقی) با

موافقت مؤسسه حمل و نقل هوایی مربوط.

ب - صدور بارنامه‌های هوایی.

‌ماده 5 - داوطلبان پروانه تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی - اعم از

شخص حقیقی یا حقوقی - باید دارای شرایط زیر باشند:

‌الف - تابعیت ایرانی.

ب - متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان نساخته شده در قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران.

پ - داشتن اهلیت قانونی، مشهور نبوده به فساد اخلاق و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری

که موجب سلب حقوقی اجتماعی باشد و عدم اعتباری به مواد‌مخدر.

ت - دارا بودن دست کم، گواهی دیپلم متوسطه.

ث - انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم.

ج - نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که طبق مقررات مربوط، موجب تحکیم مبانی

رژیم گذشته بوده یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود.‌همچنین نداشتن هر گونه

پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروه‌های ملحد، محارب و غیر قانونی.

چ - حداقل پنج سال سابقه کار مفید در امور مربوط به ترابری هوایی یا ایران‌گردی و

جهانگردی برای متقاضیان عادی یا یک سال سابقه کار در امور مربوط به‌خدمات مسافرت

هوایی یا ایران‌گردی و جهانگردی داخلی یا خارجی، برای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه‌ها

و مدارس حرفه‌ای خدمات.

‌دارندگان سوابق کار مورد نظر در شرایط مساوی از اولویت برخوردار خواهند بود.)

ح - ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی که بتواند در آن به

گونه‌ای شایسته، فعالیت خود را انجام دهد. مکان یاد شده باید از نظر‌موقعیت محل،

مساحت و وسایل کار به تشخیص کمیته فنی، مناسب با فعالیتی که دارنده پروانه، بر

عهده دارد باشد.

خ - تسلیم تضمین قابل قبول از قبیل ضمانت‌نامه بانکی - به مبلغ ده میلیون

(10.000.000) ریال که هر سال نیز قابل تمدید باشد - در وجه سازمان به منظور‌حسن

انجام کار و تضمین تعهدهای دارنده پروانه. مبلغ تضمین به تشخیص کمیته فنی هر سه

سال یک بار با توجه به شاخص قیمتهای کالاها و خدمات که از‌طرف بانک مرکزی جمهوری

اسلامی ایران منتشر می‌گردد، تغییر می‌یابد و تعیین می‌شود.

‌تبصره 1 - ایثارگران برای تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی،.

‌در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این آیین‌نامه، حق تقدم دارند.

‌تبصره 2 - داوطلبان بومی برای تأسیس دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در

شهرستانها با شرایط مساوی، در اولویت قرار دارند.

‌تبصره 3 - اشخاص حقوقی داوطلب تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی باید

دارای شرایط زیر باشند:

‌الف - تمام سهام شرکت با نام و متعلق به اتباع ایرانی باشد.

ب - اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد.

‌تبصره 4 - ایجاد شعبه توسط دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ممنوع است. اشخاص

حقیقی یا حقوقی که دارای یکی از پروانه‌های موضوع بندهای(‌الف) یا (ب) ماده (3)

این آیین‌نامه می‌باشند، در صورت درخواست جهت گرفتن پروانه موضوع بند دیگر در

شرایط مساوی، نسبت به سایر داوطلبان، در‌اولویت هستند.

‌ماده 6 - تضمین یاد شده در ماده (5) فقط برای پرداخت دیون مورد اختلاف مربوط به

شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به‌تشخیص کمیته فنی قابل

استفاده می‌باشد. در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین، مورد استفاده قرار گیرد،

کمیته فنی مراتب را به وسیله نامه سفارشی به دارنده‌پروانه اطلاع خواهد داد.

دارنده پروانه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت نامه سفارشی، تضمین را با

اضافه کردم ده درصد (10%) مبلغ استفاده شده،‌تأمین و تکمیل کند.

‌ماده 7 - مبلغ سپرده با ضمانت‌نامه را نمی‌توان آزاد نمود، مگر شش ماه پس از

اینکه صاحب پروانه انصراف خود را از ادامه فعالیت به موجب نامه سفارشی به‌کمیته

فنی اعلام کند یا اینکه فعالیت یاد شده تعطیل شده باشد.

‌تبصره - استفاده از سپرده یا تضمین، همچنین استرداد یا آزاد نمودن آنها موکول به

اجازه کتبی کمیته فنی است. پس از شش ماه کمیته فنی مکلف به آزاد نمودن‌ضمانت نامه

مورد نظر می‌باشد.

‌ماده 8 - در صورتی که درخواست کننده پروانه، شخص حقیقی باشد باید دست کم یک نفر

را حسب نوع فعالیت به عنوان مدیر فنی و چنانچه شخص حقوقی‌باشد، باید علاوه بر مدیر

فنی یک نفر دیگر را به عنوان مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی، حسب

مورد به سازمان یا وزارت معرفی نماید.

‌الف - شرایط مدیر عامل: علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف - ب - پ - ت - ث - ج

- چ ماده (5) این آیین‌نامه، دارا بودن دست کم 25 سال سن و‌آشنایی با یک زبان

خارجی (‌انگلیسی - فرانسه - عربی - آلمانی).

ب - شرایط مدیر فنی: علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ

ماده (5) و موفقیت در امتحانهای کتبی و مصاحبه به تأیید کمیته‌فنی، دارا بودن

حداقل 25 سال سن و آشنایی با یک زبان خارجی (‌ انگلیسی - فرانسه - عربی - آلمانی).

‌تبصره 1 - تشخیص تحقق شرایط بندهای (‌الف - ب) ماده (8) به عهده کمیته فنی

می‌باشد.

‌تبصره 2 - در صورتی که تقاضاکننده - مدیر عامل - رییس هیأت مدیره یا یکی از

صاحبان سهام، دارای شرایط مندرج در بند (ب) این ماده باشد، می‌تواند به‌عنوان مدیر

فنی تعیین شود.

‌تبصره 3 - یک نفر به دلیل اینکه باید دارای خدمت تمام وقت باشد نمی‌تواند مدیریت

عامل یا مدیریت فنی بیش از یک دفتر خدمات مسافرتی یا جهانگردی را‌همزمان بر عهده

گیرد.

‌تبصره 4 - در صورتی که مدیر عامل یا مدیر فنی، هر یک از شرایط مندرج در این ماده

را به تشخیص کمیته فنی از دست بدهد، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا‌جهانگردی مربوط،

موظف است حداکثر ظرف یک ماده مدیر فنی جدیدی را که دارای شرایط یاد شده در این

آیین‌نامه باشد معرفی نماید. در غیر این صورت، با‌تشخیص کمیته فنی از ادامه کار

دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی تا معرفی مدیر عامل یا مدیر فنی جدید جلوگیری

خواهد شد.

‌ماده 9 - هر یک از مدیران دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی (‌مدیر عامل،

رییس و اعضای هیأت مدیره و مدیر فنی) که تمام یا هر یک از شرایط‌مندرج در ماده (5)

را به تشخیص کمیته فنی از دست بدهند و بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی

سازمان یا وزارت - حسب مورد - شخص دیگری که‌طبق مقررات این آیین‌نامه، صلاحیت

دارد، به جای او معرفی نشود، فعالیت عادی دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به

صورت تعلیق در می‌آید.‌چنانچه طی سه ماه از تاریخ تعلیق، شخص واجد شرایط دیگری به

جای او تعیین نشود، پروانه صادر ده لغو خواهد شد.

‌ماده 10 - در صورتی که هر یک از مدیران دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی

فوت یا تغییر نماید یا محجور شود یا چنانچه محکومیت مؤثر کیفری‌که مستلزم محرومیت

از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی است پیدا کند، دارنده پروانه باید ظرف ده روز،

مورد را به صورت کتبی به سازمان یا وزارت اعلام‌نموده و ظرف سه ماه از تاریخ فوت

یا تغییر یا حجر یا محکومت مؤثر، شخص دیگری را که دارای شرایط مقرر در این

آیین‌نامه باشد، به جای مدیر سابق تعیین و‌به سازمان یا وزارت معرفی نماید.

‌در صورتی که موضوع مربوط به بند (پ) ماده (3) باشد، کمیته فنی در اولین جلسه،

موضوع را بررسی و نسبت به رد یا قبول جانشین اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌در مواردی که موضوع مربوط به یکی از بندهای (‌الف) یا (ب) باشد، سازمان یا وزارت

حسب مورد نسبت به رد یا قبول جانشین موقت اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌ماده 11 - به منظور اجرای وظایف، زیر: کمیته‌ای با عنوان "‌کمیته فنی نظارت بر

تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی" مرکب از‌نمایندگان سازمان،

وزارت و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با معرفی کتبی بالاترین مقام اجرایی

مؤسسه‌های یاد شده تشکیل می‌گردد:

‌الف - رسیدگی و اعلام نظر در مورد درخواستهای داوطلبان جهت صدور پروانه تأسیس

دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی، ظرف سه ماه از تاریخ‌رسیدن درخواست به کمیته

فنی.

ب - بررسی صلاحیت داوطلب بر اساس آنچه در ماده (5) مندرج می‌باشد.

پ - بررسی صلاحیت شغلی داوطلب پروانه، مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و مدیر فنی.

ت - تأیید نام و محل دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی.

ث - رسیدگی و اعلام نظر در مورد شکایتهای رسیده و هر گونه تخلف دفترهای خدمات

مسافرت هوایی یا جهانگردی و سایر مواردی که به موجب این‌آیین‌نامه، به عهده کمیته

فنی گذاشته شده است و صدور رأی مقتضی بر حسب مورد به تشخیص کمیته فنی که عبارت

است: تبرئه، اخطار کتبی، تعلیق (‌به مدت‌سه تا شش ماه)، لغو پروانه دفتر خدمات

مسافرت هوای یا جهانگردی. رأی کمیته فنی باید مستدل و بر پایه مدارک لازم باشد.

ج - برسی گزارش دستگاه‌های ذیربط و اعلام نظر در مورد آنها.

‌تبصره - در صورتی که شکایات رسیده درباره فروش بلیت و بارنامه و عدم رعایت مقررات

در صدور بلیت، برنامه و تعرفه‌های مربوط به مسافرتهای هوایی‌باشد، کمیته فنی باید

خارج از نوبت به موضوع اختلاف رسیدگی نماید و در صورت تحقق ادعای شکایت کننده،

مراتب را از طریق دبیرخانه ذیربط به دفتر‌خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ابلاغ

نماید تا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به رفع اختلاف خود با شکایات‌کننده اقدام نماید.

در غیر این صورت، کمیته‌فنی موظف است مطالبات شکایات‌کننده را از محل ضمانت نامه

دفتری که از آن شکایت شده پرداخت نماید، دفتری که از آن شکایت شده مکلف است

ظرف‌پانزده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته فنی توسط دبیرخانه ذیربط، نسبت به

تکمیل مبلغ ضمانت نامه اقدام نماید.

‌در صورتی که عدم توجه مسئولان دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی متضمن جرمی

باشد، (‌پرونده امر) به طور مستدل به مراجع قضای احاله‌خواهد شد.

‌ماده 12 - کمیته فنی هر ماه یک بار برای رسیدگی به موارد مرتبط با بندهای (‌الف)

و (ب) ماده (3) این آیین‌نامه در سازمان و برای رسیدگی به موارد مرتبط با بند(ب)

ماده (3) این آیین‌نامه در وزارت، تشکیل می‌گردد و در صورت لزوم بنا به تشخیص و

درخواست کتبی هر یک از اعضا، جلسه‌های فوق‌العاده تشکیل‌خواهد شد.

‌تبصره 1 - مذاکره‌ها، تصمیمها و صورت جلسه‌های کمیته فنی محرمانه بوده و در دفتری

که به همین منظور تشکیل می‌شود، ثبت و آرای صادر شده حسب‌مورد از طریق سازمان یا

وزارت به ذینفع و سازمان ذیربط ابلاغ می‌شود.

‌تبصره 2 - در مورد بند (‌الف) ماده (3) باید نظر موافق سازمان، و در مورد بند (ب)

ماده (3) نظر موافق وزارت باید تحمیل گردد. اداره جلسه‌های بندهای (‌الف)‌و (پ)،

حسب مورد با سازمان و بند (ب) با وزارت می‌باشد.

‌ماده 13 - کمیته فنی با حضور اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمهای کمیته فنی هنگامی

معتبر است که دست کم، دو نفر از اعضای کمیته، رأی موافق داده باشند.

‌تبصره 1 - همه آرای کمیته فنی، قطعی و لازم‌الاجراست. فقط چنانچه در مورد لغو

پروانه رأی صادر شود و رأی صادر شده، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد،‌دفتر یاد شده

می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی رأی، درخواست تجدید نظر کند.

‌تبصره 2 - بر حسب مورد و به تشخیص کمیته فنی از مدیر عامل یا مدیر فنی یا هر دو و

کارشناسان صلاحیتدار جهت اداری توضیح، بدون داشتن حق رأی‌دعوت به عمل می‌آید.

‌تبصره 3 - تعلیق یا غلو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی از طریق درج

در روزنامه‌های کثیرالانتشار به آگاهی عموم خواهد رسید.

‌ماده 14 - دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در موارد تعلیق یا غلو پروانه از

تاریخ ابلاغ کتبی رأی، موظف به اجرای مقررات زیر می‌باشد:

‌الف - در زمان تعلیق، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی موظف است از قبول

تعهدهای جدید خودداری نموده و به انجام تعهدهای قبلی طبق‌دستورالعملهای مراجع

ذیربط عمل نماید. در صورت عدم رعایت مراتب بالا، پروانه دفتر مربوط به تشخیص کمیته

فنی لغو خواهد شد.

ب - در مورد لغو پروانه، دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی فقط ملزم به انجام

تعهدهای قبلی با توجه به دستورالعمل سازمانهای ذی‌ربط بوده و در‌صورت انجام هر

گونه فعالی در زمینه مربوط به این آیین‌نامه، از طریق مراجع ذیصلاح تحت پیگرد

قانونی قرار خواهد گرفت.

‌ماده 15 - هر گاه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی بیش از سه ماه بدون داشتن

عذر قابل قبول، تعطیل یا به مدت شش ماه غیر فعال باشد، سازمان یا‌وزارت با تصمیم

کمیته فنی، پروانه آن را لغو خواهد نمود.

‌تبصره 1 - چنانچه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ظرف سه ماه پس از اخذ

پروانه، بدون داشتن عذر قابل قبول شروع به کار نکند، پروانه آن لغو‌خواهد شد.

‌تبصره 2 - تشخیص قابل قبول بودن عذر یا غیر فعال بودن مندرج در ماده (15)، بر

عهده کمیته فنی است که باید با استدلال همراه باشد.

‌ماده 16 - دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی مکلفند قبل از به ثبت رساندن

هر گونه تغییر در امور مربوط به مدیریت، شرکا، نام و محل شرکت،‌موافقت کمیته فنی

را کسب نمایند. و در غیر این صورت، حسب تشخیص کمیته فنی، پروانه دفتر خدمات مسافرت

هوایی یا جهانگردی به حالت تعلیق درآمده‌یا لغو خواهد شد.

‌تبصره 1 - انحلال شخصیت حقوقی به موجب قانون، سبب لغو پروانه می‌گردد.

‌تبصره 2 - در مواردی که تغییر سهام بیش از چهل و نه درصد (49%) باشد، موکول به

موافقت کمیته فنی است. در تغییرات کمتر از چهل و نه درصد (49%)‌سازمان یا وزارت،

رأساً حسب مورد اتخاذ تمیم خواهد نمود.

‌تبصره 3 - صدور رأی تعلیق یا لغو پروانه در مورد بند (‌الف) با سازمان و در مورد

بند (ب) با وزارت خواهد بود.

‌ماده 17 - در دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در مورد شخص حقیقی، حضور

دارنده پروانه و مدیر فنی،‌و در مورد شخص حقوقی، حضور مدیر‌عامل و مدیر فنی در

دفتر ضروری است. رییس و نایب رییس هیأت مدیره به ترتیب در غیاب مدیر عامل و پس از

اعلام کتبی به کمیته فنی جانشین وی شناخته‌شده و حداکثر تا سه ماه می‌تواند انجام

وظیفه نماید. در صورتی که دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی بیش از مدت یاد

شده، مدیر عامل نداشته باشد،‌پروانه آن به مدت سه ماه به صورت تعلیق در می‌آید.

چنانچه تا پایان این مدت، فرد دیگری که دارای شرایط است معرفی نشود، پروانه دفتر

لغو خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مورد تعیین جانشین، حداکثر تا سه ماه سازمان یا وزارت، حسب مورد

اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

‌تبصره 2 - مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی (‌شخص حقوقی) و صاحب

دفتر خدمات مسافرت هوایی و یا جهانگردی (‌شخص حقیقی) به‌طور مستقیم مسئولیت اجرای

صحیح تصمیمهای کمیته فنی و همه دستورالعملهای مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد و در

مواقع لزوم پاسخگو می‌باشد.

‌ماده 18 - نام، نشانی کامل، شماره‌های تلفن و تلکس، میزان سرمایه، شماره و نوع

پروانه باید دست کم به دو زبان فارسی یا انگلیسی، آلمانی، فرانسه و عربی،‌در سربرگ

نامه‌ها و مکاتبه‌های دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی درج گردد.

‌ماده 19 - دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی موظفند اطلاعات، مدارک و اسناد

مورد درخواست در زمینه فعالیت و پرسنل خود را در مدتی که‌سازمان یا وزارت یا شرکت

هواپیمایی جمهوری اسلامی، حب مورد تعیین می‌کند، ارائه دهند. در صورتی که به تعهد

مندرج در این ماده عمل ننماید، در مرتبه‌اول پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا

جهانگردی برای مدت سه ماه به تشخیص کمیته فنی تعلیق، و چنانچه پس از پایان یافتن

مدت تعلیق، نسبت به ارائه‌مدارک مورد تقاضا اقدام ننمایند، پروانه دفتر لغو خواهد

شد.

‌ماده 20 - مرجع رسیدگی به اعتراض آرای کمیته فنی در مورد لغو پروانه و استفاده یا

تکمیل ضمانت نامه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی، کمیته‌عالی می‌باشد.

‌ماده 21 - کمیته عالی مرکب از افراد زیر می‌باشد:

‌الف - رییس سازمان.

ب - معاون سیاحتی و زیارتی وزارت.

ج - مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران.

‌تبصره - مهلت تحویل اعتراضهای کتبی، یک ماه پس از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته فنی،

در مورد بندهای (‌الف) و (پ) به سازمان و بند (ب) به وزارت خواهد‌بود.

‌ماده 22 - کمیته عالی پس از شنیدن توضیح‌های کمیته فنی و حسب مورد شنیدن

توضیح‌های دارنده پروانه یا مدیر عامل دفتر خدمات مسافرت هوایی و‌جهانگردی و بررسی

مدارک ارائه شده، اعلام رأی می‌نماید.

‌جلسه‌های کمیته عالی، با حضور همه اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمهای آن کمیته، دست کم

با دو رأی مثبت معتبر می‌باشد.

‌ماده 23 - در صورت صدور پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، لوحی با

امضای سازمان و وزارت به نام دارنده پروانه صادر می‌شود.

‌چنانچه فعالیت دفتر مربوط در زمینه موضوع بندهای (‌الف) یا (ب) ماده (2) این

آیین‌نامه باشد، لوح یاد شده از طریق سازمان یا وزارت صادر خواهد شد که باید‌در

داخل مؤسسه به طوری که نمایان باشد، نصب شود.

‌تبصره - در مواردی که پروانه لغو شود یا فعالیت موضوع پروانه به طور دایم متوقف

گردد، دارنده لوح باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی لغو پروانه یا‌توقف

فعالیت که به وسیله نامه سفارشی به عمل خواهد آمد، لوح خود را به وسیله نامه

سفارشی به سازمان یا وزارت برگرداند.

‌ماده 24 - همه دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی موظفند حداکثر ظرف شش ماه

از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق‌دهند، در غیر این

صورت، پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی آنها از درجه اعتبار ساقط خواهد

شد.

‌ماده 25 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط مکلفند

به تقاضای سازمان یا وزارت، از ادامه فعالیت دفترهایی که متخلف‌شناخته می‌شوند یا

مؤسسه‌های غیر مجازی که به امور مسافرت هوایی و جهانگردی مشغولند، جلوگیری به عمل

آورند.

‌ماده 26 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به

دولت و بانکها چنانچه بخواهند به فعالیتهای مندرج در این آیین‌نامه مبادرت‌ورزند،

باید مقررات آیین‌نامه را رعایت کنند.

‌ماده 27 - دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی مجاز نخواهند بود به غیر از

موارد مندرج در این آیین‌نامه، به فعالیتهای دیگری اشتغال داشته باشند.

‌ماده 28 - همه مؤسسه‌هایی که به فعالیتهایی غیر از موارد مندرج در این آیین‌نامه

اشتغال دارند، به هیچ عنوان نباید از نام دفترهای خدمات مسافرتی یا‌جهانگردی

استفاده کنند.

‌ماده 29 - با تصویب این آیین‌نامه، همه مقررات مغایرت از درجه اعتبار ساقط

می‌شود.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

با احترام
برای دریافت مشاوره مالیاتی یا حسابداری اینجا کلیک کنید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 2,697 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1,275 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2,717 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 792 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 487 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...