دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
20 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

در صورت بازنشسته شدن مستخدم در طول دوره تحمل مجازات، نحوه اجرای رای چگونه است؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
سلام

به استناد نامه شماره 23300/52/2-16/6/1378هئیت عالی نظارت در مواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه ، متهم بازنشسته گردد و اتهام وی نیز منطبق بر بندهای 34الی 38 ماده 8 قانون نباشد، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رای منتفی می باشد. در صورتی که مستخدم در طول تحمل مجازات های اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجرای رای منتفی خواهدشد.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.