دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
27 بازدید
قبل در امور اداری و دولتی توسط (20,190 امتیاز)
سلام

نحوه رسیدگی به غیبت افرادی که در بازداشت بوده اند چگونه است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (126,730 امتیاز)
 
بهترین پاسخ

سلام

در رسيدگي به ايام غيبت كاركناني كه در غيبت بسر برده‌اند لازم است پس از بررسي، چنانچه بازداشت وي ناشي از جرمي باشد كه جنبه تخلف اداري نيز دارد به تخلف وي رسيدگي مي‌شود. در غير اينصورت چنانچه از مصاديق تخلف اداري نيست قابليت رسيدگي ندارد.
هم‌چنين افرادي كه بازداشت مي‌شوند سه حالت در خصوص غيبت‌ ‌آن‌ها متصور است:

  1.  افرادي كه پس از بازداشت بدون رای ، آزاد یا تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر شود که ، برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري، غيبت موجه محسوب مي‌شـود و در اينصورت پرداخـت حقوق و مزاياي اين ايام بلااشكال و جزء سنوات خدمت لحاظ می‌شود.
  2.  پس از بازداشت به علت گذشت شاكي خصوصي قرار موقوفي تعقيب صادر شود كه تبرئه تلقي نمي‌گردد. چــون بازداشت متهم، مستند به فعل مجرمانه كارمنده بوده، لذا غيبت وي غير موجه تلقي و مستحق مجازات اداري است.
  3.   پس از بازداشت، محكوم به حبس گرديده كه برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حكم انفصال موقت اقدام و نياز به رسيدگي در هيأت نيست. البته نسبت به اصل اتهام وي در صــورتي كه از مصاديق تخلفات اداري باشــد هيأت مي‌تواند رسيدگي كند.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.