برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
10,724 بازدید
در قرارداد خرید و فروش ملک توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
ملک تجاری دارای مستاجر بوده و با مستاجر به مالک جدید توسط مبایعنامه فروخته شده و در آن نیز قید کلیه مسوولیتهای مستاجر جدید از تاریخ مثلا 13960520 به مالک جدید تفویض گردد.

با توجه به انقضا تاریخ آیا امضا مبایعنامه در زمان تنظیم در حکم تفویض اختیارات به مالک جدید بوده یا می بایست متعاملین در تاریخ فوق یا تاریخ روز دست نوشته دیگری دایر بر مسوولیتها تفویض گردید می نوشتن؟

لطفا با ماده قانونی.
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

چنانچه ملک مستاجر داشته باشد . مالک جدید باید پشت برگه اجاره مستاجر مسوولیت های قرارداد اجاره را بر عهده می گرفته و مستاجر نیز با انتقال قرارداد اجاره خود به دیگری موافقت می نموده است. در این صورت پس از ظهر نویسی قرارداد اجاره چرداخت جور معوقه به مالک جدید صورت می گیرد و تعهد به بازپرداخت مبلغ ودیعه نیز بر عهده مالک جدید می باشد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,154 بازدید
سوال شده تیر 14, 2020 در قرارداد رهن و اجاره توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 679 بازدید
سوال شده تیر 19, 2020 در قرارداد رهن و اجاره توسط kamrani96 (21,090 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 14,193 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 89 بازدید
سوال شده 6 ماه قبل در سایر امور حقوقی ملکی توسط سید محسن حمزوی (100 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 180 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 149 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...