برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
4,464 بازدید
در مهریه توسط
دوباره دسته بندی کردن توسط
زوجه ازدواج قبلی داشته و طبق طلاق نامه که موجود می باشد طلاق از نوع خلع بائن و غیر مدخوله می باشد سپس با رای دادگاه به ثبت احوال رفته و شناسنامه تعویض شده است.
در مراسم خواستگاری برای ازدواج دوم و در حضور هر دو خانواده مسئله ازدواج اول مطرح شد و از طرف خانواده زوجه گرفتن نامه سلامت از پزشک مطرح شد که زوجه با خانواده زوج همراه شده و نامه سلامت اخذ شد.
بعد از عقد زوج مدت ۴ سال زوجه ترک کرده و برای طلاق وی اقدام کرده به محض مشخص شدن میزان نفقه و اینکه باید مهریه پرداخت کند حال ادعا کرده که به تازگی همسر اول زوجه دیده و متوجه شده که زوجه ازدواج قبلی داشته و زوجه مدخوله است.
در صورت رفتن به پزشکی قانونی جهت اثبات باکرگی و گواه شاهدین در خواستگاری آیا زوجه تبرئه می شود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
سلام
گواهی پزسکی قانونی ملاک بوده ونیاری به شهادت شهود نمیباشد

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...