برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
8,320 بازدید
در مهریه توسط
همسرم دادخواست مهریه داده و همزمان درخواست تامین داده.

 آیا میتونه آپارتمانی را که داخلش سکونت داریم بابت مهریه توقیف و مطالبه کنه یا جزم ستثنیات دین محسوب میشه  لازم به ذکر است که سه دانگ آپارتمان بنام خودم وسه دانگ دیگر بنام همسرم میباشد
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط
سلام
منزل مسکونی جزو مثتسنیات دین بوده وتوقیف ان امکان ندارد
ولی زوجه میتواند سه دانگ مربوط به خودش را تصاحب نماید

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 344 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...