درخواست مشاور متخصص
0 امتیاز
335 بازدید
قبل در ارث و انحصار وراثت توسط (-280 امتیاز)
سلام

اگر وراث ماترک را قبول نکنند تکلیف طلبکاران چیست و مسئولیت بدهی متوفی به عهده چه کسی است ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (26,620 امتیاز)

اگر ورثه ترکه قبول نکنند وترکه را رد کنند  چنانچه بدهی متوفی از ماترک او بیشتر باشد مسئولیتی نسبت به این مازاد ندارند.ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند.ورثه در مقابل طلبکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

طبق قانون از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه دعوی کند.

در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

مشاوره های مشابه

    انتخاب بیدبرگ به عنوان مشاور
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

رزرو آنلاین مشاور
مشاور آنلاین


.
.
...