برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
2,900 بازدید
در مهریه توسط (160 امتیاز)
سلام

آیا برای جلوگیری از فروش اموال شوهر میتوان اسناد را تا زمان توقیف نگهداری کرد ؟

اگر خودروی به نام شوهر که همیشه دست من بوده را میتوانم تا زمان توقیف اموال به شوهر پس ندهم ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (30,020 امتیاز)
اگر شوهرتان اسناد و اتومبیل را به شما سپرده باشدو بنا بر این بوده اسناد و اتومبیل مسترد شود،هر زمان  که شوهرتان سندها و اتومبیل را مطالبه کردند باید به ایشان برگردانید در غیر اینصورت ایشان می توانند علیه شما شکایت خیانت درامانت  مطرح کنند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 344 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...