برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
10,668 بازدید
در مهریه توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن توسط
با سلام
همسر بنده مهریه خود را به اجرا گذاشته و بنده به پرداخت 30 سکه پیش و  هر 3 ماه یک سکه محکوم شدم و مبلغ پیش قسط و 2 قسط را پرداخت نمودم و منزل بنده که در رهن بانک می باشد و اقساط آن را پرداخت می نمایم بابت مهریه توقیف شد که پس از دادگاه مستثنیات دین، حکم به نفع بنده صادر و منزل مذکور جزو مستثنیات دین محسوب شد. حال در صورتی که بنده اقساط مهریه را پرداخت ننمایم آیا مجددا منزل مذکور بابت مهریه توقیف می گردد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,500 امتیاز)
سلام. با توجه به قوانین فعلی، دستور قاضی راجع به مستثنیات دین قطعی است و قابلیت تغییر ندارد لذا اگر اقساط مهریه را نپردازید تاثیری در حکم مستثنیات دین بودن منزل ندارد ولی خواهان میتواند جلب شما را تقاضا کند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...