دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
23,972 بازدید
قبل در وصول چک ، سفته و رسید توسط (490 امتیاز)
با سلام
مراحل توقيف اموال و خودرو توسط دادگاه چگونه است و چقدر طول می کشد ؟
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (740 امتیاز)
با سلام

توقیف اموال یا دعوي تأمين خواسته به صورت فوری در دادگاه رسیدگی می شود و به موجب آن خواهان در خلال يا قبل از طرح دعواي اصلي ، از دادگاه تقاضاي تأمين اموال بلامعارض خوانده را مي نمايد .

چنانچه دعواي تأمين خواسته به تنهايي تقديم مرجع قضائی شود ، خواهان موظف است نهايتاً ظرف مهلت ١٠ روز بعد  از صدور قرار ، دادخواست مطالبه را نيز تقديم دادگاه كند و الا قرار صادره به درخواست خوانده ، لغو و ملغي الاثر خواهد شد .

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...