دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
3,300 بازدید
قبل در ازدواج توسط (100 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
زنی طلاق خلع نوبت اول داردوحال پس ازگذشت چندسال میخواهدمجدداباهمان شوهرقبلی ازدواج دایم ورسمی کند،ایامنع قانونی دارد؟یامیتوانندبه دفترازدواج بروندوازدواج جدیدراثبت کنندبدون هیچ دردسری؟ممنون ،
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (260 امتیاز)
طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوجه که دادگاه زوج را مکلف به طلاق کرده باشد طلاق خلع است.

اگر زوجین برای بار اول از یکدیگر جدا شوند به این طلاق، با توجه به اینکه بار اول است طلاق خلع نوبت اول می گویند.

ازدواج مجدد زن و مرد در این نوع طلاق بعد از گذشت ایام عده زن مانع قانونی ندارد

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...