دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
8,798 بازدید
قبل در ازدواج توسط (100 امتیاز)
زنی طلاق خلع نوبت اول گرفته وپس از مدت کوتاهی عقد موقت چندساله باهمان فرد کرده،درصورتی که بخواهند دوباره اژدواج دایم جدیدراثبت کنندمثلا دوسال دیگر،چه شرایطی بایدمحقق شود،
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1,500 امتیاز)
سلام. طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید.

در مورد سوال باید زوجه با طرح دعوی و احراز استرداد بذلی که جهت صدور طلاق خلع بخشیده است بتواند شرایط قانونی ثبت ازدواج مجدد با همسر سابق را فراهم کند.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ
مشاور و وکیل بیمه. خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

.
.