برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
10,636 بازدید
در ازدواج توسط (100 امتیاز)
زنی طلاق خلع نوبت اول گرفته وپس از مدت کوتاهی عقد موقت چندساله باهمان فرد کرده،درصورتی که بخواهند دوباره اژدواج دایم جدیدراثبت کنندمثلا دوسال دیگر،چه شرایطی بایدمحقق شود،
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (1,500 امتیاز)
سلام. طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضاي‌ آن ـ به بذل (فدیه) رجوع نماید. در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید.

در مورد سوال باید زوجه با طرح دعوی و احراز استرداد بذلی که جهت صدور طلاق خلع بخشیده است بتواند شرایط قانونی ثبت ازدواج مجدد با همسر سابق را فراهم کند.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 1,345 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 463 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 998 بازدید
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...