برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
واتساپ
0 امتیاز
9,594 بازدید
در ازدواج توسط (100 امتیاز)
اگر زنی طلاق خلع اول بگیرد ولی سریعا با همان فرد عقد موقت ۲۰ ساله کند با ذکر مهریه جدید ایا رجوع صورت گرفته یا اینکه چون زن به بذل مهریه رجوع نکرده و برزبان نیاورده ازدواج جدید حساب میشود ؟ چون زن با رضایت خودش ازدواج موقت کرده است،
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (260 امتیاز)
در فرض سوال فوق ازدواج مجدد تنها در صورت گذشت ایام عده زن امکان پذیر است. با توجه به اینکه مهریه جدید معین گردیده و حتی نوع ازدواج نیز از دائم به موقت تغییر پیدا کرده است، مسلما نکاح جدید است و احکام نکاح سابق بر آن بار نمی شود.

در صورتی رجوع امکان پذیر است که زن در ایام عده رجوع به ما بذل کند که این رجوع، به زوج هم حق رجوع می دهد.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...