برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی کلیک کنید
مشاوره حقوقی
021-91023784
0 امتیاز
3,632 بازدید
در سایر امور حقوقی ملکی توسط (120 امتیاز)
ساکن مجتمع ۱۰ واحدی فرسود با عمر ۳۰ سال هستم ۹نفر از مالکین آماده برای تخریب و نوسازی مجتمع هستند ویکی از مالکین اظهار میدارد فقط در قبال پرداخت مبلغ ۲برابری قیمت قدرالسهم زمین ملک حاضر به فروش است ودر غیر اینصورت رضایت در خصوص فروش و نوسازی ندارد ؛راه قانونی برای الزام به نوسازی ملک مذکور چیست ؟آیا راهی برای اخذ عدم استحکام بنا و نیاز به نوسازی وجود دارد ؟
1 پاسخ
0 امتیاز
توسط (35,460 امتیاز)
سلام

چنانچه ملک مسکونی به قدری فرسوده شده است که دیگر امکان استفاده عملی وجود ندارد و امکات تعمیر و بازسازی نیز میسر نیست می توانید دادخواستی مبنی بر الزام مالک ناراضی ه مشارکت در ساخت و یافروش ملک بدهید در ضمن دادخواست تقاضای کارشناس نمایید تا کارشناس منتخب دادگاه با بررسی ملک وضعیت آن را گزارش نماید . اگر فرسودگی ملک به حدی باشد که امکان استفاده از آن به هیچ وجه نباشد و امکان تعمیر نیز نداشته باشد مالک واحد مذکور مخیر می شود که مشارکت کند و یا واحد خود را به مالین دیگر واگذار نماید.

مشاوره های مشابه

مشاوره رایگان
0 امتیاز
1 پاسخ 122 بازدید
سوال شده 10 ماه قبل در سایر امور حقوقی ملکی توسط سید محسن حمزوی (100 امتیاز)
تماس با بیدبرگ
درباره بیدبرگ
قوانین بیدبرگ

.
.
...