دریافت مشاوره تلفنی از متخصص
0 امتیاز
6,035 بازدید
قبل در سایر امور حقوقی ملکی توسط (110 امتیاز)
سلام

بابت گذاشتن پمپ آب در  ساختمان یکی از همسایه ها که طبقه آخر میباشند میگوید به هیج عنوان شما اجازه ندارید در پشت بام پمپ وصل کنید و پمپ آب را بردارید هیچ کدام از همسایه ها شاکی نیستند الا این همسایه طبقه اخر و نمیزارد بنده استفاده کنم

بنده رفتم در شورای حل اختلاف میگویند شکایتی به این موضوع نداریم و باید موضوع شما دقیق باشد به این عنوان که همسایه نمیزاره از مشاع پشت بام استفاده کنی راه ب جایی نمیبری بمن گفتند حرف تو درست است میتونی پمپ بزاری اما اون همسایه زبان منطق سرش نمیشود نمیشه کاری کرد و به من میگفتند عنوان موضوع دادخواست خود را باید طوری مطرح کنی که بشه درخواست داد گفتند اگر درخواست صلح و سازش بدهی اگر طرف نیاید درخواست شما هم باطل میشود راه دیگری نداری

خواهش میکنم بمن کمک کنید که چه راهی دارم برای احقاق حق خود در استفاده از پمپ آب و مشاع پشت بام و چه دادخواستی باید در شورا مطرح کنم که به حق خود برسم حتی این همسایه پمپی که وصل کرده ام را بهش اسیب رسانده و لوله آبش را شکسته و میگوید پمپ شما صدا دارد به ایشان میگویم صدای پمپ را میگیرم عایق میگذارم میگوید نه شما کلا بردار و حق نداری  پمپ خود را درپشت بام بزارید.و واقعا این همسایه حرف حق سرش نمیشود .
دریافت مشاوره تخصصی >>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (30,020 امتیاز)
می بایست طبق موادقانون تملک آپارتمان ها عمل شود: هر كس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی كه ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن كه مالكیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد كه در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترکو به طور كلی مخارجی كه جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالکبه ترتیبی كه در آیین نامه ذكر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالکاز استفاده از آنچه كه مخارج برای آن است صرفنظر نماید.

ماده - در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .

هر گاه مالک یا استفاده كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ تهویه مطبوع آب گرم برق گاز و غیره با و خودداری كنند و درصورتیكه مالک و یا استفاده كننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد كرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند كه بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .

تبصره 1- در صورتی كه عدم ارائه خدمات مشترک ممكن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شكایت كنند، دادگاهها موظفند این گونه شكایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهكار را از دریافت خدمات دولتی كه به مجموع ارائه می شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حكم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

مشاوره های مشابه

دریافت مشاوره خصوصی از متخصص
تماس با بیدبرگ    درباره بیدبرگ    قوانین بیدبرگ

.
.
...